• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

Oversikten omfatter igangværende prosjekter og prosjekter som er ferdigstilte i fra 2007 og fram til i dag. De nyeste prosjektene øverst.

Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Prosjektleiar:Snorre  Bakke
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Philip  James, Sten  Siikavuopio
Samarbeidspartar:NOFIMA
Tidsperiode:03.06.2013 - 31.01.2014
Nøkkelord:Levende sjømat,  Krepsdyr,  Status,  Levende lagring,  Levendetransport,  Fangst ,  FoU 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:Segel AS, Norway Pelagic AS
Tidsperiode:01.01.2013 - 31.01.2015
Nøkkelord:Sild,  Rogn,  NVG sild 
Oppdragsgivar:Regionale Forskningsfond
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Snorre  Bakke
Samarbeidspartar:Havforskingsinstituttet, Høgskolen i Ålesund, Villa Miljølaks, Fisker Leif Dyngvold
Tidsperiode:01.05.2012 - 30.03.2013
Nøkkelord:Leppefisk,  Velferd,  Overlevelse,  Svinn,  Oppdrett,  Merd 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen, Snorre  Bakke
Samarbeidspartar:Havforskingsinstituttet, HitraMat AS, MS Vasøyfisk, Fosen Skalldyr, Fiskere i referanseflåten
Tidsperiode:01.05.2012 - 30.04.2014
Nøkkelord:Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Fiskeri,  Utenskjærs,  Kvalitet,  Utvidet sesong,  Lønnsomhet 
Oppdragsgivar:Forskingsfond fra Møreforsking AS
Prosjektleiar:Snorre  Bakke
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Trygg  Barnung
Tidsperiode:01.08.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:Levende sjømat,  Kamskjell,  Krabbe,  Hummer,  Sjøkreps,  Velferd,  Overlevelse,  Kvalitet,  Metodeutvikling,  Metode 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Audny  Hellebø
Prosjektdeltakarar:Anne  Stene, Astrid Kari  Woll, Snorre  Bakke, Stein Eric  Solevåg, Vidar  Aspehaug, Anne-Mari  Simonnes
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund, PatoGen Analyse AS
Tidsperiode:10.12.2011 - 31.03.2014
Nøkkelord:Reservoar,  Smittevei,  Pankreassyke (PD),  Kardiomyopatisyndrom (CMS),  Norsk Pankreassyke virus (NSAV),  Piscine Myokarditt Virus (PCMV) 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdals Fylkeskommune “Handlingsplan verdiskaping” og Innovasjon Norge gjennom MVP ordningen
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Snorre  Bakke, Wenche Emblem  Larssen, Gjermund  Bringsvor, Ole  Sande, Magne  Paulsen, Rune  Veiseth
Samarbeidspartar:Sandefisk AS, Finefish AS, FiskCentralen AS, Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken og lokale fiskere i Møre og Romsdal
Tidsperiode:01.09.2011 - 30.09.2013
Nøkkelord:Sjøkreps,  Hummer,  Levende sjømat,  Velferd 
Oppdragsgivar:FHL, ved Jon arne Grøttum, på oppdrag for oppdretterne på Nordmøre
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Inge  Fossen, Otto K.  Sandnes, Fredrik R.  Staven, Yngvar  Olsen, Kjersti  Andresen, Siv Anina  Etter, Øystein  Leiknes, Nguyen Thi Mai  Thao, Øyvind  Knutsen, Ole Jacob  Broch, Frode  Staldvik
Samarbeidspartar:SINTEF Fiskeri og Havbruk, NTNU Institutt for biologi, Aqua Kompetanse, Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV), Lerøy Hydrotech AS, SalMar Farming AS, Måsøval Fiskeoppdrett AS, Aqua Gen AS, Lerøy Midnor AS og Marin Harvest Norge AS.
Tidsperiode:11.01.2010 - 30.09.2012
Nøkkelord:Oppdrettsnæring,  Havbruk  
Oppdragsgivar:Havforskningsinstituttet i Bergen
Prosjektleiar:Snorre  Bakke
Prosjektdeltakarar:James  Kennedy, Wenche Emblem  Larssen
Tidsperiode:01.01.2012 - 31.12.2012
Nøkkelord:Fangst ,  Hyse,  Sei,  Torsk ,  Uer,  Biologi  
Oppdragsgivar:Krabbeutvalget ved FHF, Innovasjon Norge Møre og Romsdal, VRI Møre og Romsdal.
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Søviknes as
Tidsperiode:01.12.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Levende lagring,  Kjøling ,  Dyrevelferd ,  Holdbarhet,  Kokt,  kimtall,  Sensorikk,  Klør,  Burmat 
Oppdragsgivar:Hitramat AS, Ansnes og VRI Trøndelag
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Hitramat As
Tidsperiode:15.04.2010 - 31.12.2010
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Kvalitetskriterier,  Matfylde,  Klør,  Burmat,  Subjektiv vurdering,  Objektiv vurdering,  NIR 
Oppdragsgivar:Sett Sjøbein, Fiskebåtredernes Forbund
Prosjektleiar: 
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Finn Ove  Båtevik, Margareth  Kjerstad,  
Samarbeidspartar:Sett Sjøbein, Fiskebåtredernes Forbund
Tidsperiode:01.12.2009 - 31.05.2010
Nøkkelord:Rekruttering,  Strategier,  Nautiske offiserer,  Maskinoffiserer,  Fiskebåtrederi,  Supplybåtrederi 
Oppdragsgivar:Vestlandsprogrammet for marine arter
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad, Trygg  Barnung, Anlaug  Hansen Ådland , Torbjørn  Tobiassen
Samarbeidspartar:Brødrene Larsen, Marine Fresh/ Atlantic Cod Farms og Vartdal Plast
Tidsperiode:01.10.2009 - 31.01.2012
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Slakting,  Foredling,  Emballasje ,  Kvalitet,  Holdbarhet 
Oppdragsgivar:Handlingsplan verdiskaping (RUP) Møre og Romsdal
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Robert  Søviknes, Snorre  Bakke, Wenche Emblem  Larssen, Willy  Bjerkevoll
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter ANS, 6395 Rekdal og Søviknes AS, Grytastranda, 6265 Vatne
Tidsperiode:21.01.2009 - 01.07.2010
Nøkkelord:Sjøkreps,  Kompetansebygging,  Fangst ,  Fangstmetoder,  Biologi ,  Skalldyr,  LUR 
Oppdragsgivar:Seashell AS og Norges Forskingsråd
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft, Snorre  Bakke, Helge  Myrseth
Samarbeidspartar:Seashell AS og Kvitsøy Edelskjell
Tidsperiode:01.02.2009 - 15.12.2011
Nøkkelord:Kamskjell,  Fangstbehandling,  Levende lagring,  Marked,  Markedskartlegging 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, RFG, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset,  , Snorre  Bakke, Trygg  Barnung
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter og Refa Frøystad Group
Tidsperiode:01.01.2009 - 31.03.2010
Nøkkelord:Bunnlus,  Teine,  Redskap,  Fangstbehandling,  LUR,  Kvalitet,  Bioteknologi ,  Marked 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Bacalao-Forum
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik
Samarbeidspartar:Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø
Tidsperiode:01.11.2008 - 30.09.2009
Nøkkelord:Redskap,  Line,  Kvalitet,  Klippfisk,  Foredling 
Oppdragsgivar:Statens Vegvesen
Prosjektleiar:Jan Erik  Dyb
Prosjektdeltakarar:Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.10.2008
Nøkkelord:Seismikk,  Fiskeoppdrett 
Oppdragsgivar:VRI
Prosjektleiar:Vidar  Aspehaug
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Snorre  Bakke
Samarbeidspartar:Patogen AS og Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.10.2008 - 30.11.2008
Nøkkelord:VHS,  Smitte,  Fiskeoppdrett,  Villfisk,  Sild,  Brisling 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, LUR-programmet
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.10.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Kongesnegl 
Oppdragsgivar:PGS
Prosjektleiar:Jan Erik  Dyb
Prosjektdeltakarar:Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.01.2009
Nøkkelord:Seismikk,  Fiskeoppdrett 
Oppdragsgivar:VRI og FHF
Prosjektleiar:Jan Erik  Dyb
Samarbeidspartar:Roaldsnes AS, Scancontrol AS, P/f Føroya Trol, Offshore &Trawl Supply AS
Tidsperiode:01.06.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Redskapsoptimalisering,  Partrål 
Oppdragsgivar:NORA, Grønlands hjemmestyre, Norges forskningsråd
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:KNAPK, Grønlands Naturinstitutt
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Markedskartlegging,  Bifangst  
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Marianne Lindhjem  Staurset, Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:REFA AS
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Teine,  Markedskartlegging,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset, Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.10.2007 - 31.01.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Fangstmetoder 
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd / Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:VRI,  Næringsutvikling,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Anne  Stene
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 30.06.2009
Nøkkelord:Planprosessar,  Kystsoneforvaltning,  Fylkesplanlegging,  Miljøregistrering,  Miljø ,  Akvakultur  
Oppdragsgivar:NORA
Prosjektleiar:Agnes Christine  Gundersen
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb
Samarbeidspartar:Grønlands Naturinstitutt, Hafrannsøknastofnunin, Maritech AS og Royal Greenland
Tidsperiode:01.08.2007 - 31.12.2008
Nøkkelord:Fangstdata 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Jan Erik  Dyb
Tidsperiode:01.08.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Reker,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Oppdragsgivar:Norges Forskningsråd
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:REFA AS, Viking Creativ, Havforskningsinstituttet
Tidsperiode:01.01.2007 - 28.02.2010
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Agn,   
Oppdragsgivar:Norske Sjømatbedrifters Landsforening, EU 6RP
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Norge: NSL, Hitramat AS. Island: FISPP og VLS. Portugal: ACOPE og IPIMAR. UK: WFFA og PERA. Irland: Hugh McBride. Spania: CETMAR.
Tidsperiode:01.09.2006 - 30.09.2009
Nøkkelord:Sorteringsmetoder,  NIR,  Levende lagring,  Krepsdyr,  Levendetransport 
Oppdragsgivar:Stiftelsen Rubin
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.05.2007 - 31.08.2008
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Restråstoff,  Marked,  Produksjon,  Status,  Hoder,  Lever ,  Innvoller,  Avskjær 
Oppdragsgivar:Innovasjon Norge, Marint Verdiskapingsprogram
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Seashell, Kvitsøy Edelskjell og Norskjell
Tidsperiode:01.05.2007 - 28.02.2008
Nøkkelord:Kamskjell,  Fangstbehandling,  Ressurs,  Kvalitet,  Marked,  Merkevarebygging 
Oppdragsgivar:Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond -Teknologi Forum, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.06.2007 - 28.02.2009
Nøkkelord:Fangstbehandling,  Marked,  Kvalitet 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erich  Rønneberg, Stig  Tuene
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter
Tidsperiode:01.06.2005 - 30.04.2008
Nøkkelord:Strandsnegl,  Ressurs,  LUR,  Fangstbehandling,  Kvalitet,  Marked 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook