• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Isgalt fra teine til bord 
 
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Snorre Bakke, Marianne Lindhjem Staurset, Jan Erik Dyb, Bjørn Tore Nystrand
Samarbeidspartar:REFA AS
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Teine,  Markedskartlegging,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Det er behov for å utvikle selektive fangstmetoder for isgalt.  Arten fanges i dag ofte sammen med blåkveite som er kvotebelagt og fredet i store deler av året. Pr. i dag er det derfor vanskelig å få tak i ferskt råstoff av isgalt, da en får for stor andel blåkveite i fangsten. I prosjektet skal en derfor utvikle en teine som fisker selektivt på isgalt. Et slikt fiske kan gi stabile leveranser av ferskt råstoff og høyere priser.
 
Med utgangspunkt i dette skal det gjennomføres en markedsundersøkelse med uttesting i ulike segmenter. Prosjektet vil åpne for bedre utnyttelse av isgaltressursen, og øke verdiskapningen i kystflåten.
 
Prosjektet er i samarbeid mellom Møreforsking, RFG (Refa Frøystad Group), Snorre Seafood og fiskebåter. Prosjektet er finansiert av FHF og Innovasjon Norge.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook