• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
CrustaSea 
 
Prosjektnr:54447
Oppdragsgiver:Norske Sjømatbedrifters Landsforening, EU 6RP
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem Larssen
Samarbeidspartar:Norge: NSL, Hitramat AS. Island: FISPP og VLS. Portugal: ACOPE og IPIMAR. UK: WFFA og PERA. Irland: Hugh McBride. Spania: CETMAR.
Tidsperiode:01.09.2006 - 30.09.2009
Nøkkelord:Sorteringsmetoder,  NIR,  Levende lagring,  Krepsdyr,  Levendetransport 
CrustaSea er et bransjerettet prosjekt tilknyttet EUs 6. rammeprogram. Hovedmålet med prosjektet er å redusere dødelighet og kvalitetsforringelse ved fangst, lagring og transport av levende krepsdyr, og å utvide markedsandelen for dette produktet i Europa. Artene taskekrabbe og sjøkreps er vektlagt.
 
I prosjektet er toleranse for ulike miljøparameter undersøkt, både for å fremme dyrevelferd og kvalitet på sluttproduktet. NIR teknologi er utprøvd og gitt lovende resultater for vurdering av matfylde på levende taskekrabbe. 30 % av midlene i prosjektet er øremerket opplæring av alle ledd fra fiskere til eksportører. I tilknytning til dette vil det bli utarbeidet opplæringsmateriell.
 
Prosjektet har en rekke deltagere fra ulike bransjeorganisasjoner, bedrifter og FOU-miljø fra 7 europeiske land:
 • Bransjeorganisasjoner: NSL Norge, FISPP Island, ACOPE Portugal, WFFA UK
 • Bedrifter: Hitramat AS Norge, Huge McBride Irland, VLS Island
 • FoU: Møreforsking Norge, IPIMAR Portugal,CETMAR Spania, PERA UK

Prosjektleder for CrustaSea er Teknologisk Institutt ved Mads Dorenfelt Jensen. Prosjektleder i Møreforsking Marin er Astrid K. Woll.

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook