• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Forfatter(e):Snorre  Bakke, Philip  James, Astrid Kari  Woll, Sten  Siikavuopio, Kjell  Midling
Rapportnr:MA 14-04 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2014
Oppdragsgiver:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond
Nøkkelord:Levende sjømat,  Flaskehalser,  Forskning,  Utvikling 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:MA 14-02 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2014
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal Fylkeskommune
Nøkkelord:Nephros norvegicus,  Hummer,  Sjøkreps,  Kvalitet,  Velferd,  Levende lagring,  Levende sjømat,  Levendetransport,  Laktat 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:MA 13-07 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMIDT)
Nøkkelord:Leppefisk,  Grønngylt,  Bergnebb,  Fangst ,  VIE merker,  Dødfiskhåv,  Velferd 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:MA 12-17 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:FHL og Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:FHL Havbruk
Nøkkelord:Oppdrettsnæring,  Havbruk ,  Nordmøre,  Miljøeffekter,  MOM-C,  Næringssalter,  Lakselus,  Strømmodellering,  Villfisk,  Fisk,  Laks 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:MA 12-12 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Norges Forskingsråd
Nøkkelord:Pecten maximus,  Kamskjell,  Fangst ,  Fangstbehandling,  Mellomlagring,  Transport,  Marked 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:MA 12-07 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6400 Molde
Nøkkelord:Sjøkreps,  Fangstbehandling,  Levende sjømat,  Marked 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen
Rapportnr:MA 11-13 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marine
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Norwegian Research Council
Nøkkelord:Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides,  Biology,  Distribution,  Catch mortality,  Selection 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen
Rapportnr:MA 11-13 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Norges Forskingsråd
Nøkkelord:Blåkveite ,  Grønland,  Utbredelse,  Biologi ,  Seleksjon,  Bidødelighet 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr: 
Publikasjonstype:
Utgiver:Møreforsking marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:
Nøkkelord:Krabbe,  Taskekrabbe,  Cancer pagurus 
Forfatter(e):Wenche Emblem  Larssen
Rapportnr:MA10-04 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Norges Forskningsråd
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Industrielt agn,  Egnesystem 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:MA 10-01 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:MF Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:FHF v/Krabbeutvalget, Innovasjon Norge, avd. Ålesund, VRI Møre og Romsdal og Søviknes AS
Nøkkelord:Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Holdbarhet,  Sensorikk,  kimtall,  Krepsdyr,  Stress 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:Å0804 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Færingen
Nøkkelord:Skalldyr,  Levendetransport 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Wenche Emblem  Larssen
Rapportnr:Å0705 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Kulde og Elektro AS
Nøkkelord:Skalldyr,  Kjøling ,  Levende lagring 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Wenche Emblem  Larssen
Rapportnr:Å0703 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Norges forskingsråd
Nøkkelord:Fangst ,  Dyrevelferd  
Forfatter(e):Jannicke F  Remme, Astrid Kari  Woll
Rapportnr:Å0610 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2006
Oppdragsgiver:The Research Council of Norway
Nøkkelord:Krepsdyr,  Blodparametere  
Forfatter(e):Jannicke F  Remme
Rapportnr:Å0610 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2006
Oppdragsgiver:The Research Council of Norway
Nøkkelord:Crustacea,  Decapoda,  haemolymph,  lactic acid,  HPLC 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Arne  Jacobsen
Rapportnr:Å0604 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Norske Sjømatbedrifters Servicekontor, FHF, Krabbeutvalget, Kompetansemegling Trøndelag, SINTEF Teknologi og samfun
Nøkkelord:Kjølelagring ,  Skalldyr,  Levende lagring 
Forfatter(e):Jan Erik  Dyb, Astrid Kari  Woll
Rapportnr:Å0519 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:FHF og Innovasjon Norge
Nøkkelord:Levende lagring,  Krepsdyr,  Levendetransport 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll
Rapportnr:Å0508 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:Fiskeridirektoratet, region Trøndelag
Nøkkelord:Skalldyr,  Fangst  
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Gro I.  van der Meeren, Inge  Fossen, Stein  Tveite
Rapportnr:Å0406 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2004
Oppdragsgiver:Fiskeridirektoratet, region Trøndelag
Nøkkelord:Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Ressurs,  Teine,  Fangstdata,  Biologi  
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Jan Erik  Dyb, Alf  Albrigtsen
Rapportnr:Å0320 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2003
Oppdragsgiver:SND Trøndelag og FHF
Nøkkelord:Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Utenskjærs,  Fiskeri,  Kontinentalsokkel,  Bunnsubstrat,  Bunntemperatur 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Kari Lisbeth  Fjørtoft
Rapportnr:Å0207 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2002
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nærings- og miljøavdelinga
Nøkkelord:Skalldyr,  Taskekrabbe,  Cancer pagurus,  Sjøkreps,  Emballasje ,  Mellomlagring,  Transport,  Marked 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Stig  Tuene
Rapportnr:Å0017 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2000
Oppdragsgiver:Hitramat & Delikatesser
Nøkkelord:Krabbe,  Cancer pagurus,  Levende lagring 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Stig  Tuene
Rapportnr:Å0019 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2000
Oppdragsgiver:Pan Fish Sales AS
Nøkkelord:Cancer pagurus,  Krabbe,  Taskekrabbe,  Ammoniakk,  Kjøling ,  Levende lagring,  Oksygen,  Temperatur 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Jan Erik  Dyb, Norvald  Kjerstad, Jan Helge  Fosså
Rapportnr:Å9916 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1999
Oppdragsgiver:Havforskingsinstituttet
Nøkkelord:Laminaria hyperborea,  Stortare,  Akustikk,  Biomasse 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Gro I.  van der Meeren
Rapportnr:Å9703 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1997
Oppdragsgiver:Utvalget for «Oppfølging av handlingsplanen for krabbenæringa»
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Cancer pagurus,  Biologi ,  Forvaltning 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å9605 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1996
Oppdragsgiver:Nordisk Ministerråd, Grønlands Hjemmestyre og NFR
Nøkkelord:Trollkrabbe,  Lithodes maja,  Forsøksfiske,  Fangstutbytte,  Fiskeri,  Produksjon,  Marked,  Markedstest 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook