• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

Oversikten omfatter igangværende prosjekter og prosjekter som er ferdigstilte i fra 2007 og fram til i dag. De nyeste prosjektene øverst.

Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:Matís, Havfisk
Tidsperiode:31.08.2013 - 20.01.2014
Nøkkelord:Restråstoff,  Konsumprodukter,  Produksjon,  Hoder,  Torsk  
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Trygg  Barnung
Samarbeidspartar:Nofima AS, BASF AS, Berg Lipid Tech AS, Pharma Marin AS, Denomega Pure Healt, GC Rieber Oil AS og EPAX AS
Tidsperiode:01.01.2012 - 31.12.2013
Nøkkelord:Sensorisk analyse,  Sensorikk,  Marine omega-3 oljer,  Omega3 ,  Metodeutvikling,  Nettverksbygging 
Oppdragsgivar:Forskingsfond fra Møreforsking AS
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Bjørn Tore  Nystrand
Tidsperiode:01.04.2011 - 30.06.2013
Nøkkelord:Sensorisk analyse,  Forbrukertesting,  Metodeutvikling 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylke, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad, Bjørn Tore  Nystrand, Trygg  Barnung, Kristine  Kvangarsnes
Samarbeidspartar:NIFES, Myklebust trading, Fortuna Oil, Artic Omega
Tidsperiode:01.04.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:Sjøpattedyr,  Vågehval,  Spekk,  Råolje,  Omega-3 olje,  Verdikjede  
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Faggruppe konvensjonell
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Bjørn  Gundersen, Kristine  Kvangarsnes, Sjurdur  Joensen, Trygg  Barnung, Morten  Bondø, Rodrigo  Reboredo
Samarbeidspartar:Nofima Tromsø, SINTEF fiskeri og havbruk, Anfaco Cecopesca, Vigo, Spania
Tidsperiode:02.01.2012 - 30.04.2013
Nøkkelord:Saltfisk,  Saltfilet,  Torsk ,  Fosfat,  Salting,  Prosesshjelpemiddel,  Tilsetningsstoff,  Kvalitet,  Utbytte  
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Grete Hansen  Aas, Wenche Emblem  Larssen, Aleksandra  Buczkowska
Samarbeidspartar:Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge
Tidsperiode:01.11.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:NVG sild,  Restråstoff,  Produktutvikling,  Buklist,  Marked 
Oppdragsgivar:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Kristine  Kvangarsnes
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Trygg  Barnung, Turid Standal  Fylling
Samarbeidspartar:GC Rieber
Tidsperiode:01.01.2011 - 31.12.2012
Nøkkelord:Rødmidd,  Saltfilet,  Resirkulering,  Salt,  Kalsium,  Magnesium 
Oppdragsgivar:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleiar:Kristine  Kvangarsnes
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Ola  Ween, Trygg  Barnung, Turid Standal  Fylling
Samarbeidspartar:GC Rieber
Tidsperiode:01.04.2010 - 31.03.2013
Nøkkelord:Rødmidd,  Saltfisk,  Klippfisk,  Sjøsalt,  Bergsalt 
Oppdragsgivar:Aker Seafoods, FHF faggruppe filet hvitfisk
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marie  Lassesen, Ingvild  Dahlen
Samarbeidspartar:Aker Seafoods
Tidsperiode:16.06.2010 - 30.12.2011
Nøkkelord:Torsk ,  Ressursutnyttelse,  Sporstykker,  Restfilet 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylke
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad, Trygg  Barnung, Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Sandanger AS
Tidsperiode:01.07.2010 - 31.12.2012
Nøkkelord:Makrell,  Hermetisering,  Råstoff,  Kvalitet,  Sensorisk kvalitet,  Oksidering,  Makrell i tomat 
Oppdragsgivar:Vestlandsprogrammet for marine arter
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad, Trygg  Barnung, Anlaug  Hansen Ådland , Torbjørn  Tobiassen
Samarbeidspartar:Brødrene Larsen, Marine Fresh/ Atlantic Cod Farms og Vartdal Plast
Tidsperiode:01.10.2009 - 31.01.2012
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Slakting,  Foredling,  Emballasje ,  Kvalitet,  Holdbarhet 
Oppdragsgivar:Stiftelsen Rubin og Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad, Trygg  Barnung
Samarbeidspartar:Brødrene Larsen og Marine Fresh
Tidsperiode:01.08.2009 - 31.01.2011
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Lever ,  Holdbarhet,  Kvalitet,  Hermetisering,  Oksidering,  Marked 
Oppdragsgivar:VRI – Møre og Romsdal og Finmark
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:MMC Kulde og Scan Aqua
Tidsperiode:10.12.2008 - 30.06.2009
Oppdragsgivar:VRI – Møre og Romsdal
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Per Magne  Walde
Samarbeidspartar:Jacob Bjørge AS, Prosess Industri AS
Tidsperiode:01.01.2009 - 31.12.2009
Nøkkelord:Klippfisk,  Kvalitet,  Røde buker,  Fangstbehandling,  Prosessering 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, RFG, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset,  , Snorre  Bakke, Trygg  Barnung
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter og Refa Frøystad Group
Tidsperiode:01.01.2009 - 31.03.2010
Nøkkelord:Bunnlus,  Teine,  Redskap,  Fangstbehandling,  LUR,  Kvalitet,  Bioteknologi ,  Marked 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Bacalao-Forum
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik
Samarbeidspartar:Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø
Tidsperiode:01.11.2008 - 30.09.2009
Nøkkelord:Redskap,  Line,  Kvalitet,  Klippfisk,  Foredling 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og kystdepartementet
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:  , Ann Helen  Hellevik, Kari Lisbeth  Fjørtoft, Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.09.2008 - 01.12.2008
Nøkkelord:VRI,  Utdanning,  Rekruttering,  Kompetanse,  Arbeidsmarked,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Bacalao Forum
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Vanninnhold,  Utbyttefaktorer,  Saltfisk,  Foredling,  Klippfisk,  Modning,  Salting 
Oppdragsgivar:NORA, Grønlands hjemmestyre, Norges forskningsråd
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:KNAPK, Grønlands Naturinstitutt
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Markedskartlegging,  Bifangst  
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (Bacalao-Forum)
Prosjektleiar:Ann Helen  Hellevik
Prosjektdeltakarar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Samarbeidspartar:Nofima Marin
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2011
Nøkkelord:Vanninnhold,  Utbytte ,  Saltfisk,  Salt,  Lake,  Klippfisk,  Kvalitet,  Foredling 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Marianne Lindhjem  Staurset, Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:REFA AS
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Teine,  Markedskartlegging,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Tørrfiskforum
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik
Samarbeidspartar:Nofima Marin
Tidsperiode:01.10.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:Produktutvikling,  Klippfisk,  Sei,  Kvalitet,  Foredling,  Prosessering,  Ryggsei 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset, Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.10.2007 - 31.01.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Fangstmetoder 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Margareth  Kjerstad, Kristin  Bjørdal
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.05.2009
Nøkkelord:Sensorikk,  Råstoff,  Holdbarhet,   
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd / Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:VRI,  Næringsutvikling,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Jan Erik  Dyb
Tidsperiode:01.08.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Reker,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Tidsperiode:01.05.2007 - 31.05.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Rogn,  Produktutvikling,  Produkttesting,  Markedstest,  Kaviar,  Biprodukt,  Kongekrabbe 
Oppdragsgivar:Norges Forskningsråd
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:REFA AS, Viking Creativ, Havforskningsinstituttet
Tidsperiode:01.01.2007 - 28.02.2010
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Agn,   
Oppdragsgivar:Stiftelsen Rubin
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.05.2007 - 31.08.2008
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Restråstoff,  Marked,  Produksjon,  Status,  Hoder,  Lever ,  Innvoller,  Avskjær 
Oppdragsgivar:Innovasjon Norge, Marint Verdiskapingsprogram
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Seashell, Kvitsøy Edelskjell og Norskjell
Tidsperiode:01.05.2007 - 28.02.2008
Nøkkelord:Kamskjell,  Fangstbehandling,  Ressurs,  Kvalitet,  Marked,  Merkevarebygging 
Oppdragsgivar:Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond -Teknologi Forum, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.06.2007 - 28.02.2009
Nøkkelord:Fangstbehandling,  Marked,  Kvalitet 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erich  Rønneberg, Stig  Tuene
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter
Tidsperiode:01.06.2005 - 30.04.2008
Nøkkelord:Strandsnegl,  Ressurs,  LUR,  Fangstbehandling,  Kvalitet,  Marked 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook