• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Restråstoff fra NVG-sild til konsum. Fokus på buklist og filetavskjær 
 
Prosjektnr:54669
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem Larssen, Grete Hansen Aas, Bjørn Tore Nystrand, Aleksandra Buczkowska
Samarbeidspartar:Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge
Tidsperiode:01.11.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:NVG sild,  Restråstoff,  Produktutvikling,  Buklist,  Marked 
Norsk pelagisk industri har behov for å øke sine driftsmarginer. Restavskjæret fra filetproduksjon utgjør et stort volum. Om råstoffet behandles riktig kan ferskt og fryst avskjær ha et større produkt- og verdipotensial enn næringen i dag greier å utnytte.  Prosjektets hovedmål er å oppnå lønnsom utnyttelse av buklist og «bits and pieces» fra NVG sild til konsum.  
 
Gjennom prosjektet skal en gjennomføre kvalitetsvurdering av råstoffet, kartlegge aktuelle produktvarianter og markedsmuligheter i  Øst-Europa og asiatiske markeder.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård, Innovasjon Norge og Møreforsking. Margareth Kjerstad ved Møreforsking Marin er prosjektleder.
 
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook