• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Prosjektleiar:Snorre  Bakke
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Philip  James, Sten  Siikavuopio
Samarbeidspartar:NOFIMA
Tidsperiode:03.06.2013 - 31.01.2014
Nøkkelord:Levende sjømat,  Krepsdyr,  Status,  Levende lagring,  Levendetransport,  Fangst ,  FoU 
Oppdragsgivar:Regionale Forskningsfond
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Snorre  Bakke
Samarbeidspartar:Havforskingsinstituttet, Høgskolen i Ålesund, Villa Miljølaks, Fisker Leif Dyngvold
Tidsperiode:01.05.2012 - 30.03.2013
Nøkkelord:Leppefisk,  Velferd,  Overlevelse,  Svinn,  Oppdrett,  Merd 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen, Snorre  Bakke
Samarbeidspartar:Havforskingsinstituttet, HitraMat AS, MS Vasøyfisk, Fosen Skalldyr, Fiskere i referanseflåten
Tidsperiode:01.05.2012 - 30.04.2014
Nøkkelord:Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Fiskeri,  Utenskjærs,  Kvalitet,  Utvidet sesong,  Lønnsomhet 
Oppdragsgivar:Forskingsfond fra Møreforsking AS
Prosjektleiar:Snorre  Bakke
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Trygg  Barnung
Tidsperiode:01.08.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:Levende sjømat,  Kamskjell,  Krabbe,  Hummer,  Sjøkreps,  Velferd,  Overlevelse,  Kvalitet,  Metodeutvikling,  Metode 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Audny  Hellebø
Prosjektdeltakarar:Anne  Stene, Astrid Kari  Woll, Snorre  Bakke, Stein Eric  Solevåg, Vidar  Aspehaug, Anne-Mari  Simonnes
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund, PatoGen Analyse AS
Tidsperiode:10.12.2011 - 31.03.2014
Nøkkelord:Reservoar,  Smittevei,  Pankreassyke (PD),  Kardiomyopatisyndrom (CMS),  Norsk Pankreassyke virus (NSAV),  Piscine Myokarditt Virus (PCMV) 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdals Fylkeskommune “Handlingsplan verdiskaping” og Innovasjon Norge gjennom MVP ordningen
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Snorre  Bakke, Wenche Emblem  Larssen, Gjermund  Bringsvor, Ole  Sande, Magne  Paulsen, Rune  Veiseth
Samarbeidspartar:Sandefisk AS, Finefish AS, FiskCentralen AS, Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken og lokale fiskere i Møre og Romsdal
Tidsperiode:01.09.2011 - 30.09.2013
Nøkkelord:Sjøkreps,  Hummer,  Levende sjømat,  Velferd 
Oppdragsgivar:FHL, ved Jon arne Grøttum, på oppdrag for oppdretterne på Nordmøre
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Inge  Fossen, Otto K.  Sandnes, Fredrik R.  Staven, Yngvar  Olsen, Kjersti  Andresen, Siv Anina  Etter, Øystein  Leiknes, Nguyen Thi Mai  Thao, Øyvind  Knutsen, Ole Jacob  Broch, Frode  Staldvik
Samarbeidspartar:SINTEF Fiskeri og Havbruk, NTNU Institutt for biologi, Aqua Kompetanse, Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV), Lerøy Hydrotech AS, SalMar Farming AS, Måsøval Fiskeoppdrett AS, Aqua Gen AS, Lerøy Midnor AS og Marin Harvest Norge AS.
Tidsperiode:11.01.2010 - 30.09.2012
Nøkkelord:Oppdrettsnæring,  Havbruk  
Oppdragsgivar:Krabbeutvalget ved FHF, Innovasjon Norge Møre og Romsdal, VRI Møre og Romsdal.
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Søviknes as
Tidsperiode:01.12.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Levende lagring,  Kjøling ,  Dyrevelferd ,  Holdbarhet,  Kokt,  kimtall,  Sensorikk,  Klør,  Burmat 
Oppdragsgivar:Hitramat AS, Ansnes og VRI Trøndelag
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Hitramat As
Tidsperiode:15.04.2010 - 31.12.2010
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Kvalitetskriterier,  Matfylde,  Klør,  Burmat,  Subjektiv vurdering,  Objektiv vurdering,  NIR 
Oppdragsgivar:Handlingsplan verdiskaping (RUP) Møre og Romsdal
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Robert  Søviknes, Snorre  Bakke, Wenche Emblem  Larssen, Willy  Bjerkevoll
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter ANS, 6395 Rekdal og Søviknes AS, Grytastranda, 6265 Vatne
Tidsperiode:21.01.2009 - 01.07.2010
Nøkkelord:Sjøkreps,  Kompetansebygging,  Fangst ,  Fangstmetoder,  Biologi ,  Skalldyr,  LUR 
Oppdragsgivar:Seashell AS og Norges Forskingsråd
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft, Snorre  Bakke, Helge  Myrseth
Samarbeidspartar:Seashell AS og Kvitsøy Edelskjell
Tidsperiode:01.02.2009 - 15.12.2011
Nøkkelord:Kamskjell,  Fangstbehandling,  Levende lagring,  Marked,  Markedskartlegging 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, LUR-programmet
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.10.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Kongesnegl 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Jan Erik  Dyb
Tidsperiode:01.08.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Reker,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Oppdragsgivar:Norges Forskningsråd
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:REFA AS, Viking Creativ, Havforskningsinstituttet
Tidsperiode:01.01.2007 - 28.02.2010
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Agn,   
Oppdragsgivar:Norske Sjømatbedrifters Landsforening, EU 6RP
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Wenche Emblem  Larssen
Samarbeidspartar:Norge: NSL, Hitramat AS. Island: FISPP og VLS. Portugal: ACOPE og IPIMAR. UK: WFFA og PERA. Irland: Hugh McBride. Spania: CETMAR.
Tidsperiode:01.09.2006 - 30.09.2009
Nøkkelord:Sorteringsmetoder,  NIR,  Levende lagring,  Krepsdyr,  Levendetransport 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook