• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

Oversikten omfatter igangværende prosjekter og prosjekter som er ferdigstilte i fra 2007 og fram til i dag. De nyeste prosjektene øverst.

Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset
Samarbeidspartar:Stokfisk AS, Snorre Seafood AS, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA, Vest-Norges Fiskesalslag SA
Nøkkelord:Lange,  Produkttesting,  Produktutvikling 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune (64823/2011/243)
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset
Samarbeidspartar:Nils Sperre, Longvafisk, Sibelia
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:Segel AS, Norway Pelagic AS
Tidsperiode:01.01.2013 - 31.01.2015
Nøkkelord:Sild,  Rogn,  NVG sild 
Oppdragsgivar:Møreforsking Forskningsfond
Prosjektleiar:Trond  Bjørndal
Prosjektdeltakarar:Erik  Nesset, Bjørn Tore  Nystrand
Tidsperiode:07.02.2011 - 21.12.2011
Nøkkelord:Laks,  Torsk ,  Frankrike,  Norge,  Portugal,  Verdikjede  
Oppdragsgivar:VRI Møre og Romsdal, Nordmøre Fiskebåt AS
Prosjektleiar:Bjørn Tore  Nystrand
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset, Ingvald-John  Husby, Jorunn  Nekstad, Pål  Farstad
Samarbeidspartar:Nordmøre Fiskebåt AS, O. Husby Fiskebåtrederi AS
Tidsperiode:08.09.2011 - 31.01.2012
Nøkkelord:Torsk ,  Fryse ,  Innland,  Konsumprodukter,  Line,  Marked,  Markedskartlegging,  Markedstest,  Produkttesting,  Restaurant 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Grete Hansen  Aas, Wenche Emblem  Larssen, Aleksandra  Buczkowska
Samarbeidspartar:Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge
Tidsperiode:01.11.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:NVG sild,  Restråstoff,  Produktutvikling,  Buklist,  Marked 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdals Fylkeskommune “Handlingsplan verdiskaping” og Innovasjon Norge gjennom MVP ordningen
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Grete Hansen  Aas, Snorre  Bakke, Wenche Emblem  Larssen, Gjermund  Bringsvor, Ole  Sande, Magne  Paulsen, Rune  Veiseth
Samarbeidspartar:Sandefisk AS, Finefish AS, FiskCentralen AS, Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken og lokale fiskere i Møre og Romsdal
Tidsperiode:01.09.2011 - 30.09.2013
Nøkkelord:Sjøkreps,  Hummer,  Levende sjømat,  Velferd 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Handlingsprogram Verdiskaping - Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:FHF, Kongshaug Krabbe, Nordic Intermaritim AS, Mattilsynet
Tidsperiode:01.02.2011 - 29.06.2012
Nøkkelord:Kongsnegl,  Buccinum undatum,  Produkt,  Produkttesting,  Marked,  Markedskartlegging,  Markedstest,  Lønnsomhet 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset,  , Grethe Mattland  Olsen
Tidsperiode:01.12.2010 - 31.03.2011
Nøkkelord:Arbeidskraftbehov,  Kompetansebehov,  Utdanningstilbud,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:Peter Stette AS, VRI M&R
Prosjektleiar:Bjørn Tore  Nystrand
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset, Peder  Stette
Samarbeidspartar:Peter Stette AS
Tidsperiode:01.11.2010 - 30.04.2011
Nøkkelord:Markedskartlegging,  Kjøperkriterier,  Oppdrett,  Laks,  Transportsystem,  Slakteri,  Matfiskanlegg,  Foredling 
Oppdragsgivar:Aker Seafoods, FHF faggruppe filet hvitfisk
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marie  Lassesen, Ingvild  Dahlen
Samarbeidspartar:Aker Seafoods
Tidsperiode:16.06.2010 - 30.12.2011
Nøkkelord:Torsk ,  Ressursutnyttelse,  Sporstykker,  Restfilet 
Oppdragsgivar:AS Longvafisk, VRI M&R
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset, John Christian  Stensøe
Samarbeidspartar:AS Longvafisk
Tidsperiode:01.10.2009 - 30.04.2010
Nøkkelord:Produkttesting,  Fiskekaker,  Markedskartlegging,  Hurtigmatkonsept 
Oppdragsgivar:Seashell AS og Norges Forskingsråd
Prosjektleiar:Astrid Kari  Woll
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft, Snorre  Bakke, Helge  Myrseth
Samarbeidspartar:Seashell AS og Kvitsøy Edelskjell
Tidsperiode:01.02.2009 - 15.12.2011
Nøkkelord:Kamskjell,  Fangstbehandling,  Levende lagring,  Marked,  Markedskartlegging 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, RFG, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset,  , Snorre  Bakke, Trygg  Barnung
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter og Refa Frøystad Group
Tidsperiode:01.01.2009 - 31.03.2010
Nøkkelord:Bunnlus,  Teine,  Redskap,  Fangstbehandling,  LUR,  Kvalitet,  Bioteknologi ,  Marked 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, LUR-programmet
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari  Woll, Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.10.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Kongesnegl 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og kystdepartementet
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:  , Ann Helen  Hellevik, Kari Lisbeth  Fjørtoft, Snorre  Bakke
Tidsperiode:01.09.2008 - 01.12.2008
Nøkkelord:VRI,  Utdanning,  Rekruttering,  Kompetanse,  Arbeidsmarked,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:NORA, Grønlands hjemmestyre, Norges forskningsråd
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:KNAPK, Grønlands Naturinstitutt
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Markedskartlegging,  Bifangst  
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erik  Dyb, Marianne Lindhjem  Staurset, Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Samarbeidspartar:REFA AS
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Teine,  Markedskartlegging,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset, Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.10.2007 - 31.01.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Fangstmetoder 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Grete Hansen  Aas
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Margareth  Kjerstad, Kristin  Bjørdal
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.05.2009
Nøkkelord:Sensorikk,  Råstoff,  Holdbarhet,   
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd / Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:VRI,  Næringsutvikling,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Tidsperiode:01.05.2007 - 31.05.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Rogn,  Produktutvikling,  Produkttesting,  Markedstest,  Kaviar,  Biprodukt,  Kongekrabbe 
Oppdragsgivar:Innovasjon Norge, Marint Verdiskapingsprogram
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Seashell, Kvitsøy Edelskjell og Norskjell
Tidsperiode:01.05.2007 - 28.02.2008
Nøkkelord:Kamskjell,  Fangstbehandling,  Ressurs,  Kvalitet,  Marked,  Merkevarebygging 
Oppdragsgivar:Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond -Teknologi Forum, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Ann Helen  Hellevik, Margareth  Kjerstad
Tidsperiode:01.06.2007 - 28.02.2009
Nøkkelord:Fangstbehandling,  Marked,  Kvalitet 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Jan Erich  Rønneberg, Stig  Tuene
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter
Tidsperiode:01.06.2005 - 30.04.2008
Nøkkelord:Strandsnegl,  Ressurs,  LUR,  Fangstbehandling,  Kvalitet,  Marked 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook