• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Utnyttelse av bifangsten av isgalt (nordlig skolest) på Grønland 
 
Oppdragsgiver:NORA, Grønlands hjemmestyre, Norges forskningsråd
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Snorre Bakke, Jan Erik Dyb, Bjørn Tore Nystrand
Samarbeidspartar:KNAPK, Grønlands Naturinstitutt
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Isgalt,  Markedskartlegging,  Bifangst  
Prosjektet skal undersøke muligheten for å få kommersiell utnyttelse for isgalt på Grønland. Målet er å optimalisere og øke lønnsomheten i kommersielt fiske gjennom utvikling av fiske/foredling av bifangsten isgalt i blåkveitefisket. 
 
I prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant fiskerne på Grønland for å kartlegge omfanget av isgalt. Mottaks- og distribusjonssystem for isgalt blir også kartlagt. Det blir også gjennomført en work-shop for å formidle resultatene fra undersøkelsen og tidligere arbeid på isgalt gjennomført i Norge.  Framtidig omsetning av isgalt fra Grønlandske fiskerier blir også diskutert.
 
Prosjektet er i samarbeid mellom Møreforsking, KNAPK (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu – Sammenslutningen av Fiskere og Fangere i Grønland) og Grønlands Naturinstitutt. Prosjektet er finansiert av NORA, Grønlands hjemmestyre og NFR.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook