• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Knut Sjåstad 
Instituttleder 
 
Dir.tlf+4770161329 
Epost:kjs@hials.no 

PROFIL

Knut Sjåstad er dr. scient fra Universitetet i Bergen (1984). Fagområdet er molekylærbiologi/mikrobiologi. Har vært ansatt som laboratoriesjef, fiskerisjef og regiondirektør i Fiskeridirektoratet (totalt 14 år), rådmann i Ålesund (4 år), forsker og instituttleder ved Høgskolen i Ålesund (6 år).
 
Sentrale arbeidsfelt har vært laboratoriearbeid knyttet til fiskeri og havbruk, administrasjon og ledelse og de seneste årene administrasjon og bioteknologi. Bioteknologi har særlig vært knyttet opp mot marin biofilm, kartlegging av komplekse mikrobielle samfunn og molekylærbiologisk identifikasjon av bakterier og virus. Mange av prosjektene har vært gjennomført i samarbeid med Møreforsking Ålesund.