• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Oversikta omfattar pågåande prosjekt og prosjekt som er ferdigstilte i frå 2007 og fram til i dag. Dei nyaste prosjekta øverst.

Oppdragsgivar:Rauma kommune
Prosjektleiar:Gro Marit  Grimsrud
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik
Tidsperiode:25.02.2013 - 31.05.2013
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Bulyst,  Bustadsattraktivitet,  Flyttemønster,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Ålesund kommune
Prosjektleiar: 
Prosjektdeltakarar:Cecilie  Rørstad
Tidsperiode:15.10.2011 - 31.12.2011
Nøkkelord:Barn og unge,  Kultur,  Oppvekst,  Ungdom,  Velferd,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:  
Tidsperiode:15.02.2011 - 15.04.2011
Nøkkelord:Attraktivitet,  Lokal mat,  Kultur,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset,  , Grethe Mattland  Olsen
Tidsperiode:01.12.2010 - 31.03.2011
Nøkkelord:Arbeidskraftbehov,  Kompetansebehov,  Utdanningstilbud,  Marine næringer 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune.
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:  
Tidsperiode:01.08.2009 - 28.02.2010
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Barn og unge,  Befolkningsutvikling,  Bustadsattraktivitet,  Demografi,  Høgare utdanning,  Lokal mat,  Kompetanse,  Kultur,  Livskvalitet,  Medverknad,  Oppvekst,  Ungdom,  Vidaregåande opplæring 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal, Randi  Bergem
Samarbeidspartar:Husbanken region Midt-Norge
Tidsperiode:01.08.2009 - 01.12.2010
Nøkkelord:Kommunikativ planlegging,  Planprosessar,  Lokalsamfunnsutvikling,  Medverknad,  Regional utvikling,  Sosial bustadspolitikk 
Oppdragsgivar:Rendalen kommune
Prosjektleiar:Inge  Dyrhol
Prosjektdeltakarar:Johan  Barstad
Tidsperiode:01.04.2008 - 30.06.2008
Nøkkelord:Omstilling,  Befolkningsutvikling,  Busetjing,  Offentleg organisering,  Planprosessar,  Regionalpolitikk,  Prosessrettleiing 
Oppdragsgivar:Stranda Kommune, Stranda Vidaregåande Skule, Tind Spekevarer, Ringdal, Stranda Spekemat
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal, Finn Ove  Båtevik
Tidsperiode:01.03.2008 - 30.11.2008
Nøkkelord:Utdanning,  Rekruttering,  Bustadsattraktivitet,  Kompetanse 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Johan   Barstad
Tidsperiode:01.03.2008 - 31.08.2008
Nøkkelord:Befolkningsutvikling,  Utdanning,  Oppvekst,  Regional utvikling,  Rekruttering 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen  Ouff
Tidsperiode:01.02.2007 - 30.09.2007
Nøkkelord:Kultur,  Bustadsattraktivitet,  Distriktspolitikk,  Frivillig sektor ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
Oppdragsgivar:MERKUR
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Unni  Aarflot, Lars Julius  Halvorsen,  , Inge  Dyrhol
Tidsperiode:01.02.2007 - 30.11.2007
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Næringsutvikling,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar
Prosjektleiar:Lars Julius   Halvorsen
Prosjektdeltakarar:Paul  Mitchell-Banks
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.04.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.09.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Distriktspolitikk,  Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd
Prosjektleiar:Jørgen  Amdam
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem, Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen, Paul  Mitchell-Banks, Johan  Barstad, Johann  Roppen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.03.2002 - 30.09.2008
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Lokalt næringsliv,  Medverknad,  Mobilisering,  Nettverk,  Offentleg organisering,  Omstilling,  Partnarskap,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Regional utvikling,  Stadsutvikling,  Frivillig sektor  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook