• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Kulturpendling i Møre og Romsdal 
 
Prosjektnr:17139
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Tidsperiode:15.02.2011 - 15.04.2011
Nøkkelord:Attraktivitet,  Lokal mat,  Kultur,  Regional utvikling 
I prosjektet vil Møreforsking nytte eit spørjeskjema, basert på erfaringar frå prosjektet ”Jakta på det regionale menneske”, der hovuddelen av spørsmåla er knytt opp til deltaking på konkrete kulturtilbod i Møre og Romsdal i ein nærare bestemt periode.  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook