• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.11.2012 - 31.12.2013
Nøkkelord:Bustadsosialt arbeid,  Forankring,  Husbanken,  Kommunal organisering,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal
Tidsperiode:01.11.2012 - 31.12.2013
Nøkkelord:Bustadsosialt arbeid,  Husbanken,  Kommunal organisering,  Nettverksanalyse,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Regionalt Forskingsfond Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:01.11.2011 - 30.06.2012
Nøkkelord:Bustadsattraktivitet,  Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Næringsutvikling,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Norges forskingsråd
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen,  , Cecilie  Rørstad,  
Tidsperiode:01.01.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:Regional utvikling,  Rekruttering,  Arbeidsmarked,  ,  Kompetanse,  Maritim næring,  Marine næringar 
Oppdragsgivar:INU
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:01.12.2010 - 01.07.2013
Nøkkelord:Distriktspolitikk,  Følgjeevaluering,  Governance,  Næringsutvikling,  Partnarskap,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik
Samarbeidspartar:Vestlandsforsking, SNF, IRIS
Tidsperiode:01.03.2009 - 31.01.2010
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Governance,  Innovasjon ,  Kompetanse,  Næringsutvikling,  ,  ,  Regional utvikling,   
Oppdragsgivar:Regionalt forskningsfond (RFF), Fondsregion Vestlandet
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.11.2010 - 01.06.2011
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Busetjing,  Inkludering,  Kompetanse,  Migrasjon,  Offentleg organisering,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Tverrsektorielt samarbeid,  Velferd 
Oppdragsgivar:Husbanken Region Øst
Prosjektleiar:Randi  Bergem
Prosjektdeltakarar:  , Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal
Tidsperiode:01.12.2009 - 31.12.2012
Nøkkelord:Busetjing,  Følgjeevaluering,  Inkludering,  Medverknad,  Sosial bustadspolitikk,  Samarbeid,  Velferd,  Tverrsektorielt samarbeid 
Oppdragsgivar:Hareid kommune
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Samarbeidspartar:Olav Hauge - Høgskolen i Molde
Tidsperiode:01.02.2010 - 31.08.2011
Nøkkelord:Attraktivitet,  ,  Kommunal organisering,  Kommuneøkonomi,  Omorganisering,  Omstilling 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal, Randi  Bergem
Samarbeidspartar:Husbanken region Midt-Norge
Tidsperiode:01.08.2009 - 01.12.2010
Nøkkelord:Kommunikativ planlegging,  Planprosessar,  Lokalsamfunnsutvikling,  Medverknad,  Regional utvikling,  Sosial bustadspolitikk 
Oppdragsgivar:Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.10.2008
Nøkkelord:Høgare utdanning,  Utdanning 
Oppdragsgivar:Vestlandsforsking
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:  
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.10.2008
Nøkkelord:Partnarskap,  Planprosessar,  Næringsutvikling,  Nettverk,  Mobilisering,  Medverknad 
Oppdragsgivar:Fiskeridirektoratet
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen  Ouff,  
Tidsperiode:01.05.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Offentleg organisering,  Marine næringar,  Næringsutvikling 
Oppdragsgivar:Høgskulen i Volda
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Tine Grieg  Viig
Tidsperiode:01.04.2008 - 31.05.2008
Nøkkelord:Utdanning,  Velferd 
Oppdragsgivar:Stranda Kommune, Stranda Vidaregåande Skule, Tind Spekevarer, Ringdal, Stranda Spekemat
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal, Finn Ove  Båtevik
Tidsperiode:01.03.2008 - 30.11.2008
Nøkkelord:Utdanning,  Rekruttering,  Bustadsattraktivitet,  Kompetanse 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke (RUP)
Prosjektleiar:Anne  Stene
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  , Susanne Moen  Ouff, Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:Høgskulen i Ålesund, Anne Stene
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.03.2009
Nøkkelord:Marine næringar,  Næringsutvikling 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd og Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Lars Julius  Halvorsen,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.09.2006 - 31.12.2009
Nøkkelord:Regional utvikling,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.09.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Distriktspolitikk,  Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:EU sitt 6. rammeprogram, Norges Forskningsråd og Møreforsking Volda
Prosjektdeltakarar:Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal
Tidsperiode:01.12.2004 - 30.09.2008
Nøkkelord:Governance,  Kommunikativ planlegging,  Tverrsektorielt samarbeid,  Samfunnsplanlegging,  Partnarskap,  Mobilisering 
Oppdragsgivar:Kommunal- og regionaldepartementet ved Regionalpolitisk avdeling
Prosjektleiar:Jørgen  Amdam
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal
Samarbeidspartar:Møreforsking Molde
Tidsperiode:01.10.2004 - 30.06.2007
Nøkkelord:Partnarskap,  Regional utvikling,  Offentleg organisering,  Planprosessar,  Regionalpolitikk,  Prosessrettleiing 
Oppdragsgivar:Fritt Ord, Rådet for Anvendt Medieforsking, SNF
Prosjektleiar:Johann  Roppen
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal, Idar  Flo
Tidsperiode:01.02.2004 - 30.04.2007
Nøkkelord:Demokrati,  Regional utvikling,  Medier 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd
Prosjektleiar:Jørgen  Amdam
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem, Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen, Paul  Mitchell-Banks, Johan  Barstad, Johann  Roppen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.03.2002 - 30.09.2008
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Lokalt næringsliv,  Medverknad,  Mobilisering,  Nettverk,  Offentleg organisering,  Omstilling,  Partnarskap,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Regional utvikling,  Stadsutvikling,  Frivillig sektor  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook