• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Oversikta omfattar pågåande prosjekt og prosjekt som er ferdigstilte i frå 2007 og fram til i dag. Dei nyaste prosjekta øverst.

Oppdragsgivar:Regionalt forskningsfond Vestlandet
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Gro Marit  Grimsrud, Anne  Natvig
Samarbeidspartar:Universitetet i Stavanger/IRIS/Senter for interkulturell kommunikasjon, Vestlandsforsking/Høgskulen i Sogn og Fjordane
Tidsperiode:01.01.2013 - 31.12.2015
Nøkkelord:Arbeidsinnvandring,  Arbeidskraftbehov,  Arbeidsmarknad,  Integrering,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.11.2012 - 31.12.2013
Nøkkelord:Bustadsosialt arbeid,  Forankring,  Husbanken,  Kommunal organisering,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal
Tidsperiode:01.11.2012 - 31.12.2013
Nøkkelord:Bustadsosialt arbeid,  Husbanken,  Kommunal organisering,  Nettverksanalyse,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Ørskog kommune, Skodje kommune, Ålesund kommune, Giske kommune, Haram kommune, Sula kommune.
Prosjektleiar:Geirmund  Dvergsdal
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik, Gro Marit  Grimsrud, Margrethe Eikrem  Aarset, Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:15.02.2013 - 15.05.2013
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Kompetansebehov,  Næringsutvikling,  Pendling,  Demografi,  Samfunnsplanlegging,  Regional utvikling,  Samarbeid,  Samhandling 
Oppdragsgivar:Eiksund Bygdelag
Prosjektleiar:Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:15.11.2012 - 31.03.2013
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Bulyst,  Attraktivitet,  Bygdeutvikling,  Entreprenørskap,  Mobilisering 
Oppdragsgivar:Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga og plan- og analyseavdelinga
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Gro Marit  Grimsrud, Margrethe Eikrem  Aarset
Tidsperiode:02.01.2013 - 15.02.2013
Nøkkelord:Vidaregåande opplæring,  Lokalsamfunnsutvikling,  Attraktivitet,  Rekruttering,  Ungdom,  Mobilisering,  Indentitet 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal, Jørgen  Amdam
Tidsperiode:02.01.2012 - 30.04.2012
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Flyttemønster,  Lokal mat,  Lokalsamfunnsutvikling,  Næringsutvikling,  Pendling,  Regional utvikling,  Stadsutvikling 
Oppdragsgivar:Ørsta kommune
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal,  
Tidsperiode:21.10.2011 - 23.12.2011
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Kommuneplanlegging,  Næringsutvikling,  Regional utvikling,  Samfunnsplanlegging,  Fylkesplanlegging 
Oppdragsgivar:Distriktssenteret
Prosjektleiar:Geirmund  Dvergsdal
Prosjektdeltakarar:Grethe Mattland  Olsen,  
Samarbeidspartar:ideas2evidence
Tidsperiode:01.07.2011 - 01.11.2011
Nøkkelord:Bygdeutvikling,  Distriktspolitikk,  Entreprenørskap,  Governance,  Næringsutvikling,  Partnarskap,  Regional utvikling,  Lokalsamfunnsutvikling 
Oppdragsgivar:Norges forskingsråd
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen,  , Cecilie  Rørstad,  
Tidsperiode:01.01.2011 - 31.12.2013
Nøkkelord:Regional utvikling,  Rekruttering,  Arbeidsmarked,  ,  Kompetanse,  Maritim næring,  Marine næringar 
Oppdragsgivar:INU
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:01.12.2010 - 01.07.2013
Nøkkelord:Distriktspolitikk,  Følgjeevaluering,  Governance,  Næringsutvikling,  Partnarskap,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Volda kommune, Ørsta kommune
Prosjektleiar: 
Samarbeidspartar:Telemarksforsking
Tidsperiode:01.02.2011 - 30.04.2011
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Kommunal organisering,  Kommuneøkonomi,  Kommunesamanslåing,  Kommunestruktur,  Kompetanse,   
Oppdragsgivar:Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:  , Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:15.01.2011 - 15.04.2011
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Demografi,  Flyttemønster,  Lokal mat,  Kultur,  Næringsutvikling,  Attraktivitet,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik
Samarbeidspartar:Vestlandsforsking, SNF, IRIS
Tidsperiode:01.03.2009 - 31.01.2010
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Governance,  Innovasjon ,  Kompetanse,  Næringsutvikling,  ,  ,  Regional utvikling,   
Oppdragsgivar:Deltakande kommunar.
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Samarbeidspartar:Energiråd AS v/Harald Lillebø, HVO v/ Nathalie Homlong, Enøk-senteret v/Tanja Rafteseth og Torger Mjønes
Tidsperiode:01.10.2010 - 15.05.2012
Nøkkelord:Energi,  Klima,  Klimaplan,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Samarbeid 
Oppdragsgivar:Hareid kommune
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Samarbeidspartar:Olav Hauge - Høgskolen i Molde
Tidsperiode:01.02.2010 - 31.08.2011
Nøkkelord:Attraktivitet,  ,  Kommunal organisering,  Kommuneøkonomi,  Omorganisering,  Omstilling 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV Møre og Romsdal
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:  
Tidsperiode:01.06.2009 - 31.03.2010
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Høgare utdanning,  Kompetanse,  Lokalt næringsliv,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Vidaregåande opplæring,  Utdanning,  Innovasjon  
Oppdragsgivar:Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Randi  Bergem
Tidsperiode:15.01.2010 - 30.04.2010
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Demografi,  Flyttemønster,  Lokal mat,  Innovasjon ,  Kompetanse,  Maritim næring,  Næringsutvikling,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:Randi  Bergem,  
Tidsperiode:01.08.2009 - 15.12.2010
Nøkkelord:Brukarmedverknad,  Inkludering,  Kommuneplanlegging,  Lokalsamfunnsutvikling,  Planprosessar,  Sosial bustadspolitikk,  Velferd 
Oppdragsgivar:Husbanken region Midt-Norge
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal, Randi  Bergem
Samarbeidspartar:Husbanken region Midt-Norge
Tidsperiode:01.08.2009 - 01.12.2010
Nøkkelord:Kommunikativ planlegging,  Planprosessar,  Lokalsamfunnsutvikling,  Medverknad,  Regional utvikling,  Sosial bustadspolitikk 
Oppdragsgivar:Kommunenes sentralforbund (KS)
Prosjektleiar:Rune  Opheim
Prosjektdeltakarar:Lars Julius  Halvorsen,  , Finn Ove  Båtevik
Samarbeidspartar:Civitas, Enøk-senteret
Tidsperiode:06.04.2009 - 30.10.2009
Nøkkelord:Energi,  Klima,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Husbanken Region Midt-Norge
Prosjektleiar:Randi  Bergem
Prosjektdeltakarar:Unni  Aarflot,  
Tidsperiode:01.09.2008 - 30.06.2009
Nøkkelord:Sosial bustadspolitikk,  Busetjing,  Flykningar,  Inkludering,  Velferd 
Oppdragsgivar:Vestlandsforsking
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:  
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.10.2008
Nøkkelord:Partnarskap,  Planprosessar,  Næringsutvikling,  Nettverk,  Mobilisering,  Medverknad 
Oppdragsgivar:Fiskeridirektoratet
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen  Ouff,  
Tidsperiode:01.05.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Offentleg organisering,  Marine næringar,  Næringsutvikling 
Oppdragsgivar:Miljøverndepartementet
Prosjektleiar:Carlo  Aall
Prosjektdeltakarar:  ,  
Samarbeidspartar:Vestlandsforsking, NIBR
Tidsperiode:01.05.2008 - 31.07.2008
Nøkkelord:Klimaplan,  Kompetanse,  Energi,  Klima 
Oppdragsgivar:Rendalen kommune
Prosjektleiar:Inge  Dyrhol
Prosjektdeltakarar:Johan  Barstad
Tidsperiode:01.04.2008 - 30.06.2008
Nøkkelord:Omstilling,  Befolkningsutvikling,  Busetjing,  Offentleg organisering,  Planprosessar,  Regionalpolitikk,  Prosessrettleiing 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke (RUP)
Prosjektleiar:Anne  Stene
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  , Susanne Moen  Ouff, Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:Høgskulen i Ålesund, Anne Stene
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.03.2009
Nøkkelord:Marine næringar,  Næringsutvikling 
Oppdragsgivar:Tussa kraft, Møre og Romsdal fylke, Husbanken Region Midt-Norge, Nordea, Høgskulen i Volda, Kommunenes sentralforbund, deltakande kommunar
Prosjektleiar:Sveinung  Dimmen
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen  Ouff,  
Samarbeidspartar:HVO, Enøk-senteret, Volda og Ørsta reinhaldsverk, Tussa
Tidsperiode:01.11.2007 - 31.03.2008
Nøkkelord:Klimaplan,  Klima,  Kommunesamarbeid,  Planprosessar,  Kommuneplanlegging 
Oppdragsgivar:Høgskulen i Volda
Prosjektleiar: 
Tidsperiode:01.11.2007 - 29.02.2008
Nøkkelord:Barn og unge,  Kulturbasert næring,  Tverrfagleg samarbeid,  Ungdom 
Prosjektleiar:Lars Julius   Halvorsen
Prosjektdeltakarar:  
Samarbeidspartar:Vestlandsforsking, Høgskolen i Oslo og Idebanken
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.08.2009
Nøkkelord:Klima,  Kommunesamarbeid,  Planprosessar,  Kommuneplanlegging,  Nettverk,  Nettverksorganisasjonar,  Partnarskap,  Samfunnsplanlegging 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen  Ouff
Tidsperiode:01.02.2007 - 30.09.2007
Nøkkelord:Kultur,  Bustadsattraktivitet,  Distriktspolitikk,  Frivillig sektor ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
Oppdragsgivar:MERKUR
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Unni  Aarflot, Lars Julius  Halvorsen,  , Inge  Dyrhol
Tidsperiode:01.02.2007 - 30.11.2007
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Næringsutvikling,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd og Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Lars Julius  Halvorsen,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.09.2006 - 31.12.2009
Nøkkelord:Regional utvikling,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar
Prosjektleiar:Lars Julius   Halvorsen
Prosjektdeltakarar:Paul  Mitchell-Banks
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.04.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.09.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Distriktspolitikk,  Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:EU sitt 6. rammeprogram, Norges Forskningsråd og Møreforsking Volda
Prosjektdeltakarar:Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal
Tidsperiode:01.12.2004 - 30.09.2008
Nøkkelord:Governance,  Kommunikativ planlegging,  Tverrsektorielt samarbeid,  Samfunnsplanlegging,  Partnarskap,  Mobilisering 
Oppdragsgivar:Kommunal- og regionaldepartementet ved Regionalpolitisk avdeling
Prosjektleiar:Jørgen  Amdam
Prosjektdeltakarar:  , Else Ragni  Yttredal
Samarbeidspartar:Møreforsking Molde
Tidsperiode:01.10.2004 - 30.06.2007
Nøkkelord:Partnarskap,  Regional utvikling,  Offentleg organisering,  Planprosessar,  Regionalpolitikk,  Prosessrettleiing 
Oppdragsgivar:Fritt Ord, Rådet for Anvendt Medieforsking, SNF
Prosjektleiar:Johann  Roppen
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal, Idar  Flo
Tidsperiode:01.02.2004 - 30.04.2007
Nøkkelord:Demokrati,  Regional utvikling,  Medier 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd
Prosjektleiar:Jørgen  Amdam
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem, Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen, Paul  Mitchell-Banks, Johan  Barstad, Johann  Roppen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.03.2002 - 30.09.2008
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Lokalt næringsliv,  Medverknad,  Mobilisering,  Nettverk,  Offentleg organisering,  Omstilling,  Partnarskap,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Regional utvikling,  Stadsutvikling,  Frivillig sektor  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook