• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Klimakutt Møre 
 
Prosjektnr:17126
Oppdragsgiver:Deltakande kommunar.
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Samarbeidspartar:Energiråd AS v/Harald Lillebø, HVO v/ Nathalie Homlong, Enøk-senteret v/Tanja Rafteseth og Torger Mjønes
Tidsperiode:01.10.2010 - 15.05.2012
Nøkkelord:Energi,  Klima,  Klimaplan,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Samarbeid 
Klimakutt Møre har som mål å bidra til gjennomføring av klimaplanar, for å redusere klimabelastninga til dei åtte kommunane Hareid, Herøy, Horningdal, Vanylven, Volda, Sande, Ulstein og Ørsta. Ein vil bygge vidare på det avslutta klimaplanprosjektet og arbeide ut frå dei vedtekne klimaplanane.  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook