• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Oversikta omfattar pågåande prosjekt og prosjekt som er ferdigstilte i frå 2007 og fram til i dag. Dei nyaste prosjekta øverst.

Oppdragsgivar:Regionalt Forskingsfond Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal
Tidsperiode:01.11.2011 - 30.06.2012
Nøkkelord:Bustadsattraktivitet,  Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Næringsutvikling,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Innovasjon Norge
Prosjektleiar:Grethe Mattland  Olsen
Prosjektdeltakarar:Geirmund  Dvergsdal, Susanne Moen  Ouff
Samarbeidspartar:Møreforsking Marin
Tidsperiode:15.02.2011 - 15.06.2011
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Lokalt næringsliv,  Næringsutvikling,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Cand.Speke v/Stranda kommune
Prosjektleiar:Susanne Moen   Ouff
Tidsperiode:01.03.2008 - 30.11.2008
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Kompetanse,  Lokalt næringsliv,  Mobilisering,  Partnarskap,  Rekruttering,  Vidaregåande opplæring,  Arbeidsmarknad,  Regional utvikling 
Oppdragsgivar:Vestlandsforsking
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:  
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.10.2008
Nøkkelord:Partnarskap,  Planprosessar,  Næringsutvikling,  Nettverk,  Mobilisering,  Medverknad 
Oppdragsgivar:Fiskeridirektoratet
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen  Ouff,  
Tidsperiode:01.05.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Offentleg organisering,  Marine næringar,  Næringsutvikling 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal fylke (RUP)
Prosjektleiar:Anne  Stene
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  , Susanne Moen  Ouff, Grete Hansen  Aas
Samarbeidspartar:Høgskulen i Ålesund, Anne Stene
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.03.2009
Nøkkelord:Marine næringar,  Næringsutvikling 
Oppdragsgivar:Høgskulen i Volda
Prosjektleiar: 
Tidsperiode:01.11.2007 - 29.02.2008
Nøkkelord:Barn og unge,  Kulturbasert næring,  Tverrfagleg samarbeid,  Ungdom 
Oppdragsgivar:MERKUR
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Unni  Aarflot, Lars Julius  Halvorsen,  , Inge  Dyrhol
Tidsperiode:01.02.2007 - 30.11.2007
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Næringsutvikling,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd og Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Lars Julius  Halvorsen,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.09.2006 - 31.12.2009
Nøkkelord:Regional utvikling,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar
Prosjektleiar:Lars Julius   Halvorsen
Prosjektdeltakarar:Paul  Mitchell-Banks
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.04.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Oppdragsgivar:Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Else Ragni  Yttredal,  
Tidsperiode:01.10.2005 - 30.09.2007
Nøkkelord:Regional utvikling,  Distriktspolitikk,  Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Småsamfunn 
Oppdragsgivar:Noregs Forskingsråd
Prosjektleiar:Jørgen  Amdam
Prosjektdeltakarar:Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem, Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen, Paul  Mitchell-Banks, Johan  Barstad, Johann  Roppen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.03.2002 - 30.09.2008
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Lokalt næringsliv,  Medverknad,  Mobilisering,  Nettverk,  Offentleg organisering,  Omstilling,  Partnarskap,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Regional utvikling,  Stadsutvikling,  Frivillig sektor  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook