• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader 
 
Prosjektnr:1794
Oppdragsgiver:Fiskeridirektoratet
Prosjektleiar:Else Ragni   Yttredal
Prosjektdeltakarar:Susanne Moen Ouff
Tidsperiode:01.05.2008 - 31.12.2008
Nøkkelord:Offentleg organisering,  Marine næringar,  Næringsutvikling 

Prosjektet sammenligner tre modeller for behandling av akvakultursøknader. De tre modellene er 1. Full samordnet modell med delegering etter matlov, havne- og farvannslov og forurensningslov (Trøndelagsmodellen). 2. Samordnet modell utan delegering etter forurensningsloven. 3. Tidsfristbasert modell. Målsetningen er at prosjektet skal bidra til å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader.

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook