• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Nye arbeidsmodeller for innovasjonsfremmende samhandling i Møre og Romsdal 
 
Prosjektnr:1777
Oppdragsgiver:Noregs Forskingsråd og Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Finn Ove  Båtevik
Prosjektdeltakarar:Lars Julius Halvorsen, Else Ragni Yttredal, Grethe Mattland Olsen
Samarbeidspartar:Høgskulen i Volda
Tidsperiode:01.09.2006 - 31.12.2009
Nøkkelord:Regional utvikling,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 

VRI Møre og Romsdal skal gje auka innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i marine og maritime næringar.  Prosjektet er ei følgjeevaluering knytt til VRI-satsinga i Møre og Romsdal. Evalueringa skal gje oversikt over korleis VRI-satsinga i Møre og Romsdal  fungerer, utfordringar undervegs og i kva grad det er behov for å gjøre endringar. Dette blir gjort gjennom utveksling av erfaringar mellom ulike delprosjekt og direkte tilbakemeldingar til deltakarane. Målet er å systematisere desse erfaringane for å utvikle nye arbeidsmodellar for innovasjonsfremmende regional samhandling.

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook