• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Geirmund Dvergsdal 
Forskar 
 
Dir.tlf+47 70075220 
Mobil:+47 97197092 
Fax:+47 70075201 
Epost:Geirmund.Dvergsdal@moreforsk.no 

PROFIL

 
Geirmund Dvergsdal (1959) er master i Samfunnsplanlegging og leiing frå Høgskulen i Volda. Masteren byggjer på ein bachelorgrad samansett av fagområda økonomi og ressursforvalting, regional planlegging og offentleg organisering og leiing frå Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Volda.  Han har tidlegare arbeidd med prosjektleiing og nærings- og lokalsamfunnsutvikling hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
 
Sentrale arbeidsfelt er innan velferd og regional utvikling, særleg problemstillingar knytt til regionalt og lokalt utviklingsarbeid.
 
Registrert i Cristin: