• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Jørgen Amdam 
Rektor 
 
Dir.tlf+47 70075020 
Epost:jorgen.amdam@hivolda.no