• Velferdsforsking
  • Utdanning
  • Folkehelse
  • Inkludering
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Utdanning

Utdanningsforsking er eit felt innanfor velferdsforskinga ved Møreforsking.
 
Prosjekta omfattar både grunnskulenivået, vidaregåande opplæring og høgre utdanning, men med vekt på dei to første, der evalueringar av reformer og forsøk utgjer hovuddelen av prosjektporteføljen. Kartleggingar av grunnskuletilbodet i kommunar er også eit område det er arbeidd mykje med. Spesialpedagogiske spørsmål er sentrale i mange av forskingsprosjekta som gjeld grunnskule og vidaregåande opplæring. Innanfor høgre utdanning er evalueringar av studietilbod, særleg etter- og vidareutdanningstilbod, ein viktig del av aktiviteten. Koplinga mellom pedagogisk kompetanse og annan samfunnvitskapleg kompetanse er sentral i utdanningsforskinga ved Møreforsking.
 
Oversikt over prosjekt innan Utdanningsforsking finn du her.  
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook