• Møreforsking
  • We offer
  • Staff
  • Contact us
Principal:Regionalt forskningsfond Vestlandet
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Gro Marit  Grimsrud, Anne  Natvig
Partners:Universitetet i Stavanger/IRIS/Senter for interkulturell kommunikasjon, Vestlandsforsking/Høgskulen i Sogn og Fjordane
Time period:01.01.2013 - 31.12.2015
Keywords:Arbeidsinnvandring,  Arbeidskraftbehov,  Arbeidsmarknad,  Integrering,  Regional utvikling 
Principal:Rauma kommune
Project manager:Gro Marit  Grimsrud
Project participants:Finn Ove  Båtevik
Time period:25.02.2013 - 31.05.2013
Keywords:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Bulyst,  Bustadsattraktivitet,  Flyttemønster,  Regional utvikling 
Principal:Ørskog kommune, Skodje kommune, Ålesund kommune, Giske kommune, Haram kommune, Sula kommune.
Project manager:Geirmund  Dvergsdal
Project participants:Finn Ove  Båtevik, Gro Marit  Grimsrud, Margrethe Eikrem  Aarset, Geirmund  Dvergsdal
Time period:15.02.2013 - 15.05.2013
Keywords:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Kompetansebehov,  Næringsutvikling,  Pendling,  Demografi,  Samfunnsplanlegging,  Regional utvikling,  Samarbeid,  Samhandling 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Margrethe Eikrem  Aarset
Time period:01.10.2012 - 31.12.2012
Keywords:Karriererettleiing,  Kompetansebehov,  Organisering,  Utdanning,  Ungdom,  Vidaregåande opplæring 
Principal:Nord-Trøndelag fylkeskommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Margrethe Eikrem  Aarset
Time period:01.10.2012 - 31.12.2012
Keywords:Organisering,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring,  Ungdom,  Karriererettleiing,  Kompetansebehov 
Principal:Sør-Trøndelag fylkeskommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Margrethe Eikrem  Aarset
Time period:01.10.2012 - 31.12.2012
Keywords:Organisering,  Ungdom,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring,  Karriererettleiing,  Kompetansebehov 
Principal:Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga og plan- og analyseavdelinga
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Gro Marit  Grimsrud, Margrethe Eikrem  Aarset
Time period:02.01.2013 - 15.02.2013
Keywords:Vidaregåande opplæring,  Lokalsamfunnsutvikling,  Attraktivitet,  Rekruttering,  Ungdom,  Mobilisering,  Indentitet 
Principal:Brisk kompetansesenter
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Randi  Bergem
Time period:02.01.2012 - 30.04.2014
Keywords:Evaluering,  Helse,  Velferd,  Metode 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Geirmund  Dvergsdal, Jørgen  Amdam
Time period:02.01.2012 - 30.04.2012
Keywords:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Flyttemønster,  Lokal mat,  Lokalsamfunnsutvikling,  Næringsutvikling,  Pendling,  Regional utvikling,  Stadsutvikling 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune
Project manager:Randi  Bergem
Project participants:Finn Ove  Båtevik,  
Time period:24.10.2011 - 04.02.2012
Keywords:Grunnskule,  Kompetanse,  Evaluering,  Lokalt næringsliv,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Samarbeid,  Vidaregåande opplæring,  Utdanning 
Principal:Ørsta kommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Geirmund  Dvergsdal,  
Time period:21.10.2011 - 23.12.2011
Keywords:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Kommuneplanlegging,  Næringsutvikling,  Regional utvikling,  Samfunnsplanlegging,  Fylkesplanlegging 
Principal:Regionalt Forskingsfond Vestlandet
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Randi  Bergem, Geirmund  Dvergsdal
Time period:01.10.2011 - 31.03.2012
Keywords:Distriktspolitikk,  Forvaltning,  Kompetanse,  Lokalsamfunnsutvikling,  Offentleg organisering,  Partnarskap,  Innovasjon ,  Velferd 
Principal:Norges forskingsråd
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen,  , Cecilie  Rørstad,  
Time period:01.01.2011 - 31.12.2013
Keywords:Regional utvikling,  Rekruttering,  Arbeidsmarked,  ,  Kompetanse,  Maritim næring,  Marine næringar 
Principal:Regionalt forskningsfond (RFF), Fondsregion Midt-Norge
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:  , Grethe Mattland  Olsen
Time period:01.02.2011 - 30.06.2011
Keywords:Arbeidsmarknad,  Arbeidskraftbehov,  Distriktspolitikk,  Kompetansebehov,  Migrasjon,  Helse,  Busetjing,  Etablering,  Inkludering,  Kompetanse,  Regional utvikling,  Rekruttering 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:  
Time period:15.02.2011 - 15.04.2011
Keywords:Attraktivitet,  Lokal mat,  Kultur,  Regional utvikling 
Principal:Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:  , Geirmund  Dvergsdal
Time period:15.01.2011 - 15.04.2011
Keywords:Arbeidsmarknad,  Demografi,  Flyttemønster,  Lokal mat,  Kultur,  Næringsutvikling,  Attraktivitet,  Regional utvikling 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset,  , Grethe Mattland  Olsen
Time period:01.12.2010 - 31.03.2011
Keywords:Arbeidskraftbehov,  Kompetansebehov,  Utdanningstilbud,  Marine næringer 
Principal:Norges forskningsråd
Project manager:Else Ragni   Yttredal
Project participants:Finn Ove  Båtevik
Partners:Vestlandsforsking, SNF, IRIS
Time period:01.03.2009 - 31.01.2010
Keywords:Entreprenørskap,  Governance,  Innovasjon ,  Kompetanse,  Næringsutvikling,  ,  ,  Regional utvikling,   
Principal:Regionalt forskningsfond (RFF), Fondsregion Vestlandet
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Else Ragni  Yttredal,  
Time period:01.11.2010 - 01.06.2011
Keywords:Arbeidsmarknad,  Busetjing,  Inkludering,  Kompetanse,  Migrasjon,  Offentleg organisering,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Tverrsektorielt samarbeid,  Velferd 
Principal:Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Randi  Bergem
Time period:01.01.2010 - 30.06.2010
Keywords:Kompetanse,  Læreplanar,  Ungdom,  Vidaregåande opplæring,  Utdanning 
Principal:Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Project manager:Randi  Bergem
Project participants:Finn Ove  Båtevik
Time period:01.01.2010 - 30.06.2010
Keywords:Barn og unge,  Grunnskule,  Læreplanar,  Utdanning,  Kompetanse 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV Møre og Romsdal
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:  
Time period:01.06.2009 - 31.03.2010
Keywords:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Høgare utdanning,  Kompetanse,  Lokalt næringsliv,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Vidaregåande opplæring,  Utdanning,  Innovasjon  
Principal:Høgskulen i Volda
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Time period:01.06.2009 - 31.10.2009
Keywords:Barn og unge,  Etter- og vidareutdanning,  Grunnskule,  Høgare utdanning,  Kompetanse,  Læreplanar,  Utdanning 
Principal:Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Randi  Bergem
Time period:15.01.2010 - 30.04.2010
Keywords:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Demografi,  Flyttemønster,  Lokal mat,  Innovasjon ,  Kompetanse,  Maritim næring,  Næringsutvikling,  Regional utvikling 
Principal:Kristiansund kommune
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Susanne Moen  Ouff,  
Time period:01.04.2009 - 31.03.2010
Keywords:Attraktivitet,  Barn og unge,  Bustadsattraktivitet,  Demografi,  Folkehelse,  Frivillig sektor ,  Helse,  Lokal mat,  Inkludering,  Kultur,  Livskvalitet,  Medverknad,  Oppvekst,  Ungdom,  Velferd 
Principal:Møre og Romsdal fylkeskommune.
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:  
Time period:01.08.2009 - 28.02.2010
Keywords:Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Barn og unge,  Befolkningsutvikling,  Bustadsattraktivitet,  Demografi,  Høgare utdanning,  Lokal mat,  Kompetanse,  Kultur,  Livskvalitet,  Medverknad,  Oppvekst,  Ungdom,  Vidaregåande opplæring 
Principal:Sett Sjøbein, Fiskebåtredernes Forbund
Project manager: 
Project participants:Bjørn Tore  Nystrand, Finn Ove  Båtevik, Margareth  Kjerstad,  
Partners:Sett Sjøbein, Fiskebåtredernes Forbund
Time period:01.12.2009 - 31.05.2010
Keywords:Rekruttering,  Strategier,  Nautiske offiserer,  Maskinoffiserer,  Fiskebåtrederi,  Supplybåtrederi 
Principal:Kommunenes sentralforbund (KS)
Project manager:Rune  Opheim
Project participants:Lars Julius  Halvorsen,  , Finn Ove  Båtevik
Partners:Civitas, Enøk-senteret
Time period:06.04.2009 - 30.10.2009
Keywords:Energi,  Klima,  Partnarskap 
Principal:Stranda Kommune, Stranda Vidaregåande Skule, Tind Spekevarer, Ringdal, Stranda Spekemat
Project manager:Susanne Moen   Ouff
Project participants:Else Ragni  Yttredal, Finn Ove  Båtevik
Time period:01.03.2008 - 30.11.2008
Keywords:Utdanning,  Rekruttering,  Bustadsattraktivitet,  Kompetanse 
Project manager:Irene  Bele
Project participants:Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem, Siv Måseidvåg  Gamlem
Partners:Høgskulen i Volda
Time period:01.11.2007 - 30.06.2008
Keywords:Grunnskule,  Spesialpedagogikk,  Samarbeid,  Utdanning 
Principal:Møre og Romsdal fylke
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Susanne Moen  Ouff
Time period:01.02.2007 - 30.09.2007
Keywords:Kultur,  Bustadsattraktivitet,  Distriktspolitikk,  Frivillig sektor ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
Principal:MERKUR
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Unni  Aarflot, Lars Julius  Halvorsen,  , Inge  Dyrhol
Time period:01.02.2007 - 30.11.2007
Keywords:Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Næringsutvikling,  Småsamfunn 
Principal:Flekkefjord kommune
Project manager:Randi  Bergem
Project participants:Finn Ove  Båtevik, Siv Måseidvåg  Gamlem
Time period:01.01.2007 - 30.09.2007
Keywords:Grunnskule,  Spesialpedagogikk 
Principal:Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda
Project participants:Finn Ove  Båtevik, Irene  Bele, Eli Fjeldseth  Røys
Time period:01.12.2006 - 31.12.2007
Keywords:Arbeidsmarknad,  Inkludering,  Marginalisering,  Særvilkår,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring 
Principal:Høgskulen i Ålesund
Project manager:Randi  Bergem
Project participants:Finn Ove  Båtevik
Time period:01.11.2006 - 31.01.2007
Keywords:Høgare utdanning,  Institusjonsanalyse 
Principal:Noregs Forskingsråd og Møre og Romsdal fylke
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Lars Julius  Halvorsen,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen
Partners:Høgskulen i Volda
Time period:01.09.2006 - 31.12.2009
Keywords:Regional utvikling,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering,  Partnarskap 
Principal:Helsedirektoratet
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Unni  Aarflot, Randi  Bergem,  , Johan  Barstad
Time period:01.03.2006 - 31.10.2008
Keywords:Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Følgjeevaluering 
Principal:Kommunal- og regionaldepartementet
Project manager:Finn Ove  Båtevik
Project participants:Else Ragni  Yttredal,  
Time period:01.10.2005 - 30.09.2007
Keywords:Regional utvikling,  Distriktspolitikk,  Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Småsamfunn 
Principal:Noregs Forskingsråd
Project manager:Jørgen  Amdam
Project participants:Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem, Lars Julius  Halvorsen, Susanne Moen  Ouff,  , Else Ragni  Yttredal, Grethe Mattland  Olsen, Paul  Mitchell-Banks, Johan  Barstad, Johann  Roppen
Partners:Høgskulen i Volda
Time period:01.03.2002 - 30.09.2008
Keywords:Lokalsamfunnsutvikling,  Lokalt næringsliv,  Medverknad,  Mobilisering,  Nettverk,  Offentleg organisering,  Omstilling,  Partnarskap,  Planprosessar,  Prosessrettleiing,  Regional utvikling,  Stadsutvikling,  Frivillig sektor