• Møreforsking
  • We offer
  • Staff
  • Contact us
Author:Inge  Fossen
Report nr.:MA 12-14 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2012
Principal:Fiskeridirektoratet
Keywords:Reinhardtius hippoglossoides,  Blåkveite ,  Garn,  Ståtid,  Kvalitet 
Author:Astrid Kari  Woll
Report nr.:MA 12-17 
Type of publication:Rapport
Publisher:FHL og Møreforsking Marin
Year:2012
Principal:FHL Havbruk
Keywords:Oppdrettsnæring,  Havbruk ,  Nordmøre,  Miljøeffekter,  MOM-C,  Næringssalter,  Lakselus,  Strømmodellering,  Villfisk,  Fisk,  Laks 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:MA 12-16 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2012
Principal:FHL
Keywords:Oppdrett,  Miljødokumentasjon,  Villfisk,  Kvalitet 
Author:Sigfrid  Tangen
Report nr.:MA 12-10 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2012
Principal:Lerøy Hydrotech
Keywords:Havbruk ,  Oppdrett,  Koraller,  Korallrev,  Korallskoger,  Konsekvensanalyse,  Lophelia pertusa,  Sjøtre,  Risengrynskorall,  Hornkoraller,  Påvirkning,  Sedimentering 
Author:Agnes Christine  Gundersen
Report nr.:MA 11-13 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marine
Year:2011
Principal:Norwegian Research Council
Keywords:Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides,  Biology,  Distribution,  Catch mortality,  Selection 
Author:James  Kennedy
Report nr.:MA 11-14 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2011
Principal:Norges Forskingsråd
Keywords:Blåkveite ,  Grønland,  Utbredelse,  Biologi ,  Seleksjon,  Bidødelighet 
Author:Agnes Christine  Gundersen
Report nr.:MA 11-13 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2011
Principal:Norges Forskingsråd
Keywords:Blåkveite ,  Grønland,  Utbredelse,  Biologi ,  Seleksjon,  Bidødelighet 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:MA 11-11 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2011
Principal:Gand Aqua AS
Keywords:Ekkolodd,  Størrelsesfordeling,  Biomasse,  Havbruk ,  Sediment,  Overvåking 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:MA 10-09 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2010
Principal:Fiskeridirektoratet ved Gjermund Langedal
Keywords:Blåkveite ,  Garn,  Ståtid,  Kvalitet 
Author:Agnes Christine  Gundersen, Claus  Stenberg, Inge  Fossen, James  Kennedy, Jesper  Boje, Ole A.  Jørgensen, Rasmus  Nygaard
Report nr.:MASP 11-01 
Type of publication:Poster
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2011
Principal:Norges forskningsråd
Keywords:Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides 
Author:Inge  Fossen, Agnes Christine  Gundersen, Claus  Stenberg, Bjarne  Lyberth, Jesper  Boje, Ole A.  Jørgensen
Report nr.:MASP 07-02 
Type of publication:Poster
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2007
Principal:Norges forskningsråd
Keywords:Reinhardtius hippoglossoides,  Greenland Halibut 
Author:Agnes Christine  Gundersen, Claus  Stenberg, Inge  Fossen, Jesper  Boje, Ole A.  Jørgensen, Bjarne  Lyberth
Report nr.:MASP 07-01 
Type of publication:Poster
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2007
Principal:Norges forskningsråd
Keywords:Reinhardtius hippoglossoides,  Greenland Halibut 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:MASP 05-01 
Type of publication:Poster
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2005
Principal:Norges Forskingsråd
Keywords:Dyphavsfisk,  Biologi ,  Utbredelse,  Deep sea fishes,  Deep water fishes,  Biology,  Distribution 
Author:Astrid Kari  Woll
Report nr.:Å0508 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2005
Principal:Fiskeridirektoratet, region Trøndelag
Keywords:Skalldyr,  Fangst  
Author:Astrid Kari  Woll, Gro I.  van der Meeren, Inge  Fossen, Stein  Tveite
Report nr.:Å0406 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2004
Principal:Fiskeridirektoratet, region Trøndelag
Keywords:Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Ressurs,  Teine,  Fangstdata,  Biologi  
Author:Inge  Fossen
Report nr.:Å0404 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marine
Year:2004
Principal:FHF
Keywords:Hatton Bank,  Catch composition,  Fishing effort,  CPUE,  Longline 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:Å0308 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2003
Principal:Maritech AS
Keywords:Elektronisk grader,  Fangsthistorie,  Produktvekt,  Automatisering,  Datalogging,  Forvaltning,  Programvare 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:Å0309 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2003
Principal:Maritech AS og Havforskingsinstituttet
Keywords:Elektronisk grader,  Produktvekt,  Automatisering,  Datalogging,  Fangst ,  Forvaltning 
Author:Inge  Fossen
Report nr.:Å0301 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marine
Year:2003
Principal:The Fishery and Aquaculture Industry Research Fund
Keywords:Hatton Bank,  CPUE,  Catch composition,  Catch rates,  Longline 
Author:Nils-Roar  Hareide, Jan Erik  Dyb, Inge  Fossen
Report nr.:Å0204 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2002
Principal:Hareide Fishery Consultants med finansiering fra Fiskeridirektoratet
Keywords:Hatton Bank,  CPUE,  Longline,  Catch rates,  Catch composition 
Author:Margareth  Kjerstad, Inge  Fossen
Report nr.:Å0109 
Type of publication:Rapport
Publisher:Møreforsking Marin
Year:2001
Principal:M/S Loran
Keywords:Dyphavsarter,  Blåkveite ,  Mora ,  Isgalt,  Brunhå ,  Dypvannshå ,  Islandshå ,  Bunnhå,  Gråhå ,  Svarthå ,  Fangstbehandling,  Avreisting,  Omsetning