• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Arkiv nyheiter

Arkiv nyheiter

Bedre klippfiskkvalitet ved bruk av isslurry (03.07.2014)
Medieinteresse for Merkur-evalueringa (17.06.2014)
Workshop – Utfordringer for ombordprodusert hvitfiskmel (06.06.2014)
Ledige stillingar i Møreforsking (30.05.2014)
Internasjonalt besøk hos Møreforsking i Ålesund (22.05.2014)
Vellykket satsing på utkantbutikker (20.05.2014)
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014 (08.05.2014)
Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal (07.05.2014)
Byane si rolle som attraksjonssentra i Møre og Romsdal (02.05.2014)
Ny rapport på salt- og klippfiskforedling: «Automatisert salting av fisk» (02.05.2014)
Fangst og håndtering av hummer og sjøkreps (23.04.2014)
Makroalger - Slik skapes kyst-Norges nye store næring (15.04.2014)
Møreforsking med bidrag i FAO-publikasjon (07.04.2014)
Møreforsking + kommunene = klimavinnere! (14.03.2014)
Suksesskriterier for planlegging og forankring (03.03.2014)
Jobb og hjarte styrer (18.02.2014)
Workshop Levende Sjømat (14.02.2014)
Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø" (10.02.2014)
Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal (10.02.2014)
Møreforsking underteiknar partnarskapsavtale med Grøn Fjord (30.01.2014)
Connecting the Dots (29.01.2014)
Ny rapport: Eit heilskapleg tilbod (28.01.2014)
Kartlegging av FoU-aktiviteten i Helse Møre og Romsdal (20.01.2014)
Ny Møreforskar (15.01.2014)
Det skjer i Møreforsking (14.01.2014)
Møreforsking søker organisasjonssjef og forskere (07.01.2014)
Kompetanse - flaskehals for regional innovasjon? (19.12.2013)
Fjordkonferansen 2014 (11.12.2013)
Nytt prosjekt: evaluering av Merkur-programmet (10.12.2013)
Indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune (09.12.2013)
Affekt, mobilitet og sted. Hvor går teoriene? (04.12.2013)
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger (28.11.2013)
Benchmark på blåkveite i Nord-Atlanteren (27.11.2013)
Møreforsking deltok på North Sea Commission Marine Resources i Kiel 28.-30. oktober (15.11.2013)
Lansering av ny film om fangstbehandling på Norges Fiskarlags landsmøte (12.11.2013)
Bygdeforskingsdagen: Ny mobilitet for bygdene (08.11.2013)
Sårbare menneske - frå ungdomstid til vaksenliv (08.11.2013)
Nytt prosjekt: Ombordproduksjon av konsumprodukter av fiskehoder (24.10.2013)
Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Pierrick Stévant (23.10.2013)
Møreforsking med to bidrag under WEFTA 2013 i Tromsø (22.10.2013)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 25. september 2013 (03.10.2013)
Arbeidsinnvandring styrkar Vestlandet (25.09.2013)
Høg kompetanse er ein knapp ressurs (25.09.2013)
Forskingsdagene 2013 - Familesøndag på Atlanterhavsparken (20.09.2013)
JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar (17.09.2013)
Marin Samhandlingsarena 25. september 2013 (17.09.2013)
Mediefagleg utdanning gjev arbeid! (17.09.2013)
Informasjonsfilm om kvalitetsbehandling av fisk (16.09.2013)
Forskingsdagane 2013 i Volda (13.09.2013)
Studietur til Island (10.09.2013)
Ny rapport: Rauma tiltrekk seg naturglade menneske (28.08.2013)
Møreforsking set dagsorden: Er Nordfjord ein vinnarregion? (27.08.2013)
Tilflyttingsarbeid verkar for dei få (26.08.2013)
Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Annelise Chapman (12.08.2013)
Ny rapport: Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk (04.07.2013)
New biomarine cluster in Norway (03.07.2013)
Venstreleder Trine Skei Grande på besøk hos Møreforsking (03.07.2013)
Ny rapport: Utviklingstrekk i Nordfjord (02.07.2013)
Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn (24.06.2013)
Susanne Moen Ouff ny avdelingsleiar i Møreforsking Volda (18.06.2013)
BIOMARIN KLYNGE en realitet (10.06.2013)
Ny rapport: Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar (23.05.2013)
Ny rapport: Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid (21.05.2013)
Ny rapport på fosfat: Effekt av fosfat i saltfiskproduksjon ved bruk av ulike typer råstoff (08.05.2013)
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2013 (03.05.2013)
Elisabeth Maråk Støle ny direktør (26.04.2013)
Utvidet samarbeid mellom Møreforsking og Matís (10.04.2013)
Fra avskjær til konsum (20.03.2013)
Møreforsking med opponent ved ny doktoravhandling (19.03.2013)
Stor interesse for første møte i Marin Arena Nordmøre (11.03.2013)
NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging (07.03.2013)
Vårens samling i Marin Samhandlingsarena 13. mars 2013 (07.03.2013)
Hermetikkproduksjon om bord (06.03.2013)
Infofilm om bedre fiskebehandling (05.03.2013)
Inn på tunet-innlegg på nettverksamling i Sør-Trøndelag (01.03.2013)
Kronikk om nedlegging av videregåande skular (01.03.2013)
To nye prosjekt om regional utvikling (27.02.2013)
Ny rapport på fosfat: Forsøk med lettsalting av torsk (25.02.2013)
Uttesting av hummer (20.02.2013)
Ny rapport: Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunna. (18.02.2013)
Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild (15.02.2013)
Kick-off på Stad (08.02.2013)
Reportasje om Ekstremsportprosjektet i Sunnmørsposten (17.01.2013)
Rapport om «Inn på tunet» presentert for fem departement (15.01.2013)
Klimaplan ga millionsparing (14.01.2013)
Innbyding til Fjordkonferansen 20. og 21. juni 2013 (09.01.2013)
Møreforsking startar stort prosjekt om arbeidsinnvandring til Vestlandet (08.01.2013)
Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter (04.01.2013)
Kronikk på forskning.no (20.12.2012)
Ny rapport: Ekstremsport, business og bulyst (18.12.2012)
Inn på tunet-rapport i Nationen (13.12.2012)
Konsekvensar for lokalsamfunn ved nedlegging av vidaregåande skular (10.12.2012)
Ny rapport: «Inn på tunet» - kvalitet og skreddarsaum i kommunale tenester (06.12.2012)
Interkommunal el-bilsatsing på Søre Sunnmøre (20.11.2012)
Uttesting av sjøkreps (20.11.2012)
Familie viktigst for de som velger å bo på bygda (19.11.2012)
Meir aktivitet i Eiksund (19.11.2012)
Klimaopptatte sunnmøringar (15.11.2012)
Forskingsforum Møre (02.11.2012)
Ny rapport: Utviklingstrekk på Indre Nordmøre (02.11.2012)
Uregistrert fiskedødelighet i garnfisket etter blåkveite? (01.11.2012)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012 (30.10.2012)
Fjordkonferansen - ein felles fagleg møteplass for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (24.10.2012)
Effektar av Eiksundsambandet og Kvivsvegen (22.10.2012)
Kampen om kompetansen (19.10.2012)
Møreforsking er på Facebook og Twitter! (18.10.2012)
Stoltenberg og Giske på besøk (10.10.2012)
Liten effekt av lakseoppdrett på kvaliteten til torsk og sei på Nordmøre! (09.10.2012)
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda (03.10.2012)
Høstens samling i Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012 (01.10.2012)
FoU-prisen 2012 ved Høgskulen i Volda til professor Jørgen Amdam (19.09.2012)
Teksturmåler på plass hos Møreforsking Marin (13.09.2012)
Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils (06.09.2012)
Innvandrarar som ny ressurs i offentleg sektor (04.09.2012)
Nye rapporter på fosfat i saltfisk (03.09.2012)
Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad - nettverkssamling i Sogndal 20.-21. september 2012 (31.08.2012)
Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift (29.08.2012)
Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils (09.08.2012)
Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider (02.08.2012)
"Kven kan spare mest?" - Små tiltak gjev stor effekt (19.06.2012)
Forsker fram bedre tjenester (15.06.2012)
RISS 2012 - Om regional vekstkraft (12.06.2012)
Seminar - Miljødokumentasjon Nordmøre (08.06.2012)
Sjøkrepsfiske i Møre og Romsdal (05.06.2012)
Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad (16.05.2012)
Forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor - Møreforsking Volda med fleire søknader til Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (03.05.2012)
Lakseoppdrett og koraller (26.04.2012)
Kven klarar å spare mest? (23.04.2012)
Godt år i 2011 (28.03.2012)
Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal (28.03.2012)
Forskning på reservoarer for laksevirus (26.03.2012)
Skal smake seg frem til kvalitet (21.03.2012)
Marin Samhandlingsarena 27. mars 2012 (07.03.2012)
Innspill til HAV 21 (06.03.2012)
Praksisstudent ved Møreforsking Volda (05.03.2012)
Ny rapport: Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk (17.02.2012)
Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune (10.02.2012)
Kortreist mat på fleire fat? (06.02.2012)
Mange gode råd til framtidas sjømatpolitikk (01.02.2012)
Ny forsøkslokalitet åpnet på Atlanterhavsparken (31.01.2012)
Ny rapport: Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011 (30.01.2012)
Ny rapport: Ørsta, regionen og Eiksundsambandet (20.01.2012)
Boligsosialt arbeid og planlegging II (19.01.2012)
Samråd om ny sjømatmelding i Ålesund 31. januar 2012 (04.01.2012)
"Inn på tunet" i kommunal tenesteproduksjon - Vestlandsfylka støttar prosjektet (03.01.2012)
"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg under samling for tilskotskommunar (19.12.2011)
“Pelagisk bunntrål” (19.12.2011)
"Når vegen skaper ein ny region" - Båtevik med innlegg under fagseminar om ferjefri E39 (30.11.2011)
Bunnlus - Kan plagen bli en ressurs? (18.11.2011)
Ny rapport: Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren (15.11.2011)
Presentasjoner under samling konvensjonell sektor. (15.11.2011)
Ny rapport: Dei nye hendene - Offentlig sektor sitt møte med arbeidsinnvandrere (11.11.2011)
Stor satsning på utnyttelse av restråstoff fra NVG sild (11.11.2011)
Ny rapport: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet (28.10.2011)
Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr. (28.10.2011)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 18. oktober 2011 (19.10.2011)
Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg (10.10.2011)
Hvor mange og hvor store er laksene i en merd? (03.10.2011)
Marin Samhandlingsarena - "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko" (03.10.2011)
Kva skjer med Sunnmøre? Vellukka seminar i Volda i samband med Forskingsdagane 2011. (29.09.2011)
Møreforsking Volda aktivt med i Klimaseminaret under Forskingsdagane 2011. (29.09.2011)
Resirkulering av salt: Utvidede salteforsøk (26.09.2011)
Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider (19.09.2011)
Yttredal med artikkel i Regionale trender (23.08.2011)
På Nebo Bjerg? Vellukka seminar i Ulsteinvik om høgt utdanna utlendingar i den maritime klynga. (18.08.2011)
Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk (05.07.2011)
Regionale aktørar sitt arbeid med bygde-og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet (04.07.2011)
"Inn på tunet" - i kommunal tenesteproduksjon - frå prosjekt til drift (01.07.2011)
Møreforsking Marin sin første forsker med professorkompetanse (19.06.2011)
Atlanterhavsparken og Møreforsking inngår samarbeid (16.06.2011)
Møreforsking Volda engasjert i arbeidet med ny FoU-strategi for Møre og Romsdal (10.06.2011)
Kommersiell utnyttelse av norsk kongsnegl (08.06.2011)
Helsebringende merverdi- utnyttelse av spekk i fra vågehval (06.06.2011)
RISS 2011 – Samfunnstrekk i Møre og Romsdal (24.05.2011)
Kommunesamanslåing Volda - Ørsta (20.05.2011)
Ny region i emning – frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven (16.05.2011)
Kulturpendling i Møre og Romsdal (11.05.2011)
Kompetansebehov i den marine næringen i Møre og Romsdal (03.05.2011)
Uttesting av fosfat på lett- og fullsalta torsk (04.04.2011)
Marine bedrifter stadig mer innovative (01.04.2011)
Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Kristine Kvangarsnes. (25.03.2011)
God kvalitet på fersk torskelever (22.03.2011)
Marin Samhandlingsarena - ”Hva venter rundt neste sving? Muligheter og utfordringer” (10.03.2011)
BIOPROSP 2011 - 5th International Conference on Marine Bioprospecting (03.03.2011)
"Dei nye hendene" - Representerer familieinnvandring eit arbeidskraftspotensiale for helse- og omsorgssektoren? (28.02.2011)
Maria Sandsmark med i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg (24.02.2011)
Kortreist mat på fleire fat (22.02.2011)
Kommunesamanslåing Volda - Ørsta (21.02.2011)
Møreforsking Marin med innlegg under Linekonferansen i Måløy (18.02.2011)
Bra gjennomslag (31.01.2011)
Gunnar Stave nestleiar i NOKUT (24.01.2011)
Møreforsking i gang med forsøk med hermetisk makrell (21.01.2011)
Møreforsking Marin med posterpresentasjon under Arctic Frontiers (13.01.2011)
Lutefisk – fersk råstoff viktig for lutefisksmaken (15.12.2010)
Bygdeutvikling er risikosport (14.12.2010)
Bestått forskerutdanningskurs til PhD-graden (02.12.2010)
Seminar og intervju om isgalt på Grønland (17.11.2010)
Islendingene gjør det, hvorfor ikke vi? (12.11.2010)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010 (18.10.2010)
Møreforsking Marin deltar ved Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø (18.10.2010)
Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010 (13.10.2010)
Hvitere saltfisk og økt utbytte (12.10.2010)
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda (11.10.2010)
Møreforsking Marin deltar på WEFTA konferanse (29.09.2010)
Møreforsking Marin med i forskningsprosjekt på nye smittebærere for PD, ILA og IPN (27.09.2010)
Møreforsking Marin på flyttefot (08.09.2010)
RISS - Om viktige samfunnstrekk i Møre og Romsdal (01.09.2010)
Markedsutvikling for sporstykker av torsk (26.08.2010)
Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk ! (25.08.2010)
Møreforsking Marin på Norfishing 2010 (23.08.2010)
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008 (12.07.2010)
Møreforsking Marin søkjer ny kreativ medarbeidar (24.06.2010)
Rekrutteringsutfordringer til fiskeflåten (23.06.2010)
Fiskekaker egner seg som hurtigmat – på bensinstasjoner (21.06.2010)
Møreforskarar på radio (11.06.2010)
Industrielt agn til krabbe - 2-årig prosjekt avsluttet! (03.06.2010)
Presentasjon av resultat fra prosjektet Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk (03.06.2010)
Møreforsking med i SFI-søknad (14.05.2010)
Verdiskaping og samspill i marine næringer på Nordmøre (25.04.2010)
Marin bioprospektering – Nye muligheter for gammel næring (22.04.2010)
Kan du påvirke holdbarheten på kokt krabbe gjennom håndtering før koking? (15.04.2010)
TV Sunnmøre lager reportasje om fiskekaker (24.03.2010)
Inntektsoverføringsmodell for lokale bil- og båtruter (16.03.2010)
Virkninger av framføringsusikkerhet i distriktstransporter (14.03.2010)
De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå (12.03.2010)
Marin Samhandlingsarena ble avholdt 3.mars (05.03.2010)
Fiskekaker på bensinstasjon? (04.03.2010)
Fjerning av terrenghinder ved Kirkenes lufthavn Høybuktmoen - Samfunnsøkonomisk analyse (01.03.2010)
Marin Samhandling 3. mars 2010 (24.02.2010)
Rekruttering til fiskeflåten (18.02.2010)
Rødmidd i klippfisk (05.02.2010)
Rammevilkår for sjøtransport - ny rapport fra NyFrakt (26.01.2010)
Kompetansearbeidsplassar til heile landet ? (25.01.2010)
Status for maritime næringer gjennom finanskrisen (15.01.2010)
Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider. (05.01.2010)
Ordning for reduksjon av lokale klimautslipp presentert på klimatoppmøtet i København (13.12.2009)
Reduserte klimautslipp gjennom lokale klimatiltak (18.11.2009)
Nasjonal VRI-samling i Ålesund (05.11.2009)
Naturfag med mål og meining (22.10.2009)
Marin Samhandlingsarena 13 Okt 2009 (07.10.2009)
"Sak og vurdering" - fra prinsipp til praksis (04.10.2009)
Møreforsking Marin ved ICES Annual Science Conference 2009 (25.09.2009)
3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Tecnology Conference (TAFT - 2009) (21.09.2009)
Møreforskarar i internasjonalt bokprosjekt (17.09.2009)
Møreforsking Volda på folkehelsekonferanse i Finnmark (17.09.2009)
Levende reker (15.09.2009)
Nyvinningen "Forskingsledelse i Nordvest" i mål (11.09.2009)
Mar-Eco utstillingen "Dypere enn lyset" (09.09.2009)
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak (07.09.2009)
Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar (06.09.2009)
Møreforsking Marin på Matfestivalen 2009 (26.08.2009)
”Pelagisk bunntrål” – utvikling av en ny fiskemetode i Norge (13.08.2009)
Lite attraktivt for flyktninger (11.08.2009)
Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom? (05.08.2009)
Levende reker - et nytt produkt for skalldyrnæringen (20.07.2009)
Eit godt første driftsår (15.07.2009)
Kommunenettverk styrker evne til miljø- og samfunnsutvikling (03.07.2009)
Busetjing av flyktningar i kommunane (09.06.2009)
Levekår i Kristiansund (29.05.2009)
Klyngeanalyse av møbelbransjen (26.05.2009)
Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal (20.05.2009)
Første debattmøte i Marin samhandlingsarena (15.05.2009)
Frå særvilkår til økonomisk sjølvstende - kva føringar legg skulen? (13.05.2009)
Undervisningsmateriell om fangstbehandling (05.05.2009)
Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland (04.05.2009)
Startskudd for Forskningsledelse i Nordvest (26.04.2009)
Vellukka avsluttande samling i klimaplanprosjektet (24.04.2009)
Snart 20 år med prøvetaking gir viktig informasjon til bestandsevaluering (17.04.2009)
Isgalt fra teine til bord (06.04.2009)
Møreforsking inn som partner i Kom trainee (03.04.2009)
Nytt prosjekt om klimafond (02.04.2009)
Bunnlus – lusa alle vil spise? (31.03.2009)
Samarbeider om forsking kring innovasjon (30.03.2009)
Røde buker på klippfisk (17.03.2009)
Bustadsosial planlegging (16.03.2009)
Avkastning av brukerstyrt forsking (15.03.2009)
Kongsnegl kan gi vekst langs kysten (03.03.2009)
Møreforsking deltek i den fleirkulturelle debatten (02.03.2009)
Nye analyser fra NyFrakt (25.02.2009)
Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk (16.02.2009)
Betre folkehelse gjennom partnarskap og planlegging? (13.02.2009)
Klimakampen 2009 er avslutta (12.02.2009)
Møreforsking-prosjekt med nasjonal interesse (12.02.2009)
Nesten alle veger fører.... (06.02.2009)
Når smak er viktig (05.02.2009)
Assistanse til endring i levevanar (03.02.2009)
Vannkraft og laks i Aura (30.01.2009)
Kråkebollerogn – en ny delikatesse! (29.01.2009)
Norske kamskjell - En verdensmester verdig. (29.01.2009)
Folkemøte om klimaplan (27.01.2009)
Innovasjon i offentlig sektor? (19.01.2009)
Investeringer i kraftmarkedet i Midt-Norge (16.01.2009)
Møreforsking med ny profil (15.01.2009)
Barnehagane konkurrerer (14.01.2009)
SOR – for menneske med psykisk utviklingshemming (14.01.2009)
Møreforsking Volda i media (13.01.2009)
Forskningsledelse i Nordvest (12.01.2009)
Robert Wolff leder Omegaland (11.01.2009)
Busetjing av flyktningar i kommunane (10.01.2009)
Anbud i fylkeskommunale båtruter (05.01.2009)
Konsekvenser av nytt takstsystem for Oslo og Akershus (05.01.2009)
Kongekrabberogn – har den et potensial til å bli utnyttet? (31.12.2008)
Levende reker – et nytt produkt med potensial? (31.12.2008)

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook