• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Arkiv Nyheter
  • Kontakt oss

Arkiv Nyheter

Bedre klippfiskkvalitet ved bruk av isslurry (03.07.2014)
Workshop – Utfordringer for ombordprodusert hvitfiskmel (06.06.2014)
Internasjonalt besøk hos Møreforsking i Ålesund (22.05.2014)
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014 (08.05.2014)
Ny rapport på salt- og klippfiskforedling: «Automatisert salting av fisk» (02.05.2014)
Fangst og håndtering av hummer og sjøkreps (23.04.2014)
Makroalger - Slik skapes kyst-Norges nye store næring (15.04.2014)
Møreforsking med bidrag i FAO-publikasjon (07.04.2014)
Workshop Levende Sjømat (14.02.2014)
Fjordkonferansen 2014 (11.12.2013)
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger (28.11.2013)
Benchmark på blåkveite i Nord-Atlanteren (27.11.2013)
Møreforsking deltok på North Sea Commission Marine Resources i Kiel 28.-30. oktober (15.11.2013)
Lansering av ny film om fangstbehandling på Norges Fiskarlags landsmøte (12.11.2013)
Nytt prosjekt: Ombordproduksjon av konsumprodukter av fiskehoder (24.10.2013)
Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Pierrick Stévant (23.10.2013)
Møreforsking med to bidrag under WEFTA 2013 i Tromsø (22.10.2013)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 25. september 2013 (03.10.2013)
Forskingsdagene 2013 - Familesøndag på Atlanterhavsparken (20.09.2013)
Marin Samhandlingsarena 25. september 2013 (17.09.2013)
Fiskeavskjer: ei kjelde til milliardinntekter? (16.09.2013)
Informasjonsfilm om kvalitetsbehandling av fisk (16.09.2013)
Studietur til Island (10.09.2013)
Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Annelise Chapman (12.08.2013)
Ny rapport: Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk (04.07.2013)
New biomarine cluster in Norway (03.07.2013)
Venstreleder Trine Skei Grande på besøk hos Møreforsking (03.07.2013)
Ny rapport på fosfat: Effekt av fosfat i saltfiskproduksjon ved bruk av ulike typer råstoff (08.05.2013)
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2013 (03.05.2013)
Elisabeth Maråk Støle ny direktør (26.04.2013)
Utvidet samarbeid mellom Møreforsking og Matís (10.04.2013)
Fra avskjær til konsum (20.03.2013)
Møreforsking med opponent ved ny doktoravhandling (19.03.2013)
Stor interesse for første møte i Marin Arena Nordmøre (11.03.2013)
Vårens samling i Marin Samhandlingsarena 13. mars 2013 (07.03.2013)
Hermetikkproduksjon om bord (06.03.2013)
Infofilm om bedre fiskebehandling (05.03.2013)
Ny rapport på fosfat: Forsøk med lettsalting av torsk (25.02.2013)
Uttesting av hummer (20.02.2013)
Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild (15.02.2013)
Kick-off på Stad (08.02.2013)
Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter (04.01.2013)
Uttesting av sjøkreps (20.11.2012)
Uregistrert fiskedødelighet i garnfisket etter blåkveite? (01.11.2012)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012 (30.10.2012)
Møreforsking er på Facebook og Twitter! (18.10.2012)
Liten effekt av lakseoppdrett på kvaliteten til torsk og sei på Nordmøre! (09.10.2012)
Høstens samling i Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012 (01.10.2012)
Teksturmåler på plass hos Møreforsking Marin (13.09.2012)
Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils (06.09.2012)
Nye rapporter på fosfat i saltfisk (03.09.2012)
Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils (09.08.2012)
Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider (02.08.2012)
Seminar - Miljødokumentasjon Nordmøre (08.06.2012)
Sjøkrepsfiske i Møre og Romsdal (05.06.2012)
Lakseoppdrett og koraller (26.04.2012)
Forskning på reservoarer for laksevirus (26.03.2012)
Skal smake seg frem til kvalitet (21.03.2012)
Marin Samhandlingsarena 27. mars 2012 (07.03.2012)
Innspill til HAV 21 (06.03.2012)
Ny rapport: Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk (17.02.2012)
Mange gode råd til framtidas sjømatpolitikk (01.02.2012)
Ny forsøkslokalitet åpnet på Atlanterhavsparken (31.01.2012)
Samråd om ny sjømatmelding i Ålesund 31. januar 2012 (04.01.2012)
“Pelagisk bunntrål” (19.12.2011)
Bunnlus - Kan plagen bli en ressurs? (18.11.2011)
Presentasjoner under samling konvensjonell sektor. (15.11.2011)
Stor satsning på utnyttelse av restråstoff fra NVG sild (11.11.2011)
Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr. (28.10.2011)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 18. oktober 2011 (19.10.2011)
Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg (10.10.2011)
Hvor mange og hvor store er laksene i en merd? (03.10.2011)
Marin Samhandlingsarena - "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko" (03.10.2011)
Resirkulering av salt: Utvidede salteforsøk (26.09.2011)
Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider (19.09.2011)
Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk (05.07.2011)
Møreforsking Marin sin første forsker med professorkompetanse (19.06.2011)
Atlanterhavsparken og Møreforsking inngår samarbeid (16.06.2011)
Kommersiell utnyttelse av norsk kongsnegl (08.06.2011)
Helsebringende merverdi- utnyttelse av spekk i fra vågehval (06.06.2011)
Uttesting av fosfat på lett- og fullsalta torsk (04.04.2011)
Marine bedrifter stadig mer innovative (01.04.2011)
Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Kristine Kvangarsnes. (25.03.2011)
God kvalitet på fersk torskelever (22.03.2011)
Marin Samhandlingsarena - ”Hva venter rundt neste sving? Muligheter og utfordringer” (10.03.2011)
BIOPROSP 2011 - 5th International Conference on Marine Bioprospecting (03.03.2011)
Møreforsking Marin med innlegg under Linekonferansen i Måløy (18.02.2011)
Bra gjennomslag (31.01.2011)
Møreforsking i gang med forsøk med hermetisk makrell (21.01.2011)
Møreforsking Marin med posterpresentasjon under Arctic Frontiers (13.01.2011)
Lutefisk – fersk råstoff viktig for lutefisksmaken (15.12.2010)
Seminar og intervju om isgalt på Grønland (17.11.2010)
Islendingene gjør det, hvorfor ikke vi? (12.11.2010)
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010 (18.10.2010)
Møreforsking Marin deltar ved Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø (18.10.2010)
Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010 (13.10.2010)
Hvitere saltfisk og økt utbytte (12.10.2010)
Møreforsking Marin deltar på WEFTA konferanse (29.09.2010)
Møreforsking Marin med i forskningsprosjekt på nye smittebærere for PD, ILA og IPN (27.09.2010)
Markedsutvikling for sporstykker av torsk (26.08.2010)
Møreforsking Marin på Norfishing 2010 (23.08.2010)
Møreforsking Marin søkjer ny kreativ medarbeidar (24.06.2010)
Rekrutteringsutfordringer til fiskeflåten (23.06.2010)
Fiskekaker egner seg som hurtigmat – på bensinstasjoner (21.06.2010)
Industrielt agn til krabbe - 2-årig prosjekt avsluttet! (03.06.2010)
Presentasjon av resultat fra prosjektet Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk (03.06.2010)
Møreforsking med i SFI-søknad (14.05.2010)
Marin bioprospektering – Nye muligheter for gammel næring (22.04.2010)
Kan du påvirke holdbarheten på kokt krabbe gjennom håndtering før koking? (15.04.2010)
TV Sunnmøre lager reportasje om fiskekaker (24.03.2010)
Marin Samhandlingsarena ble avholdt 3.mars (05.03.2010)
Fiskekaker på bensinstasjon? (04.03.2010)
Marin Samhandling 3. mars 2010 (24.02.2010)
Rekruttering til fiskeflåten (18.02.2010)
Rødmidd i klippfisk (05.02.2010)
Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider. (05.01.2010)
Nasjonal VRI-samling i Ålesund (05.11.2009)
Marin Samhandlingsarena 13 Okt 2009 (07.10.2009)
Møreforsking Marin ved ICES Annual Science Conference 2009 (25.09.2009)
3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Tecnology Conference (TAFT - 2009) (21.09.2009)
Levende reker (15.09.2009)
Mar-Eco utstillingen "Dypere enn lyset" (09.09.2009)
Markedsmuligheter for kongekrabberogn (04.09.2009)
Strandsnegler – en ressurs med potensial (02.09.2009)
Møreforsking Marin på Matfestivalen 2009 (26.08.2009)
”Pelagisk bunntrål” – utvikling av en ny fiskemetode i Norge (13.08.2009)
Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom? (05.08.2009)
Levende reker - et nytt produkt for skalldyrnæringen (20.07.2009)
Eit godt første driftsår (15.07.2009)
Første debattmøte i Marin samhandlingsarena (15.05.2009)
Undervisningsmateriell om fangstbehandling (05.05.2009)
Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland (04.05.2009)
Snart 20 år med prøvetaking gir viktig informasjon til bestandsevaluering (17.04.2009)
Isgalt fra teine til bord (06.04.2009)
Bunnlus – lusa alle vil spise? (31.03.2009)
Røde buker på klippfisk (17.03.2009)
Kongsnegl kan gi vekst langs kysten (03.03.2009)
Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk (16.02.2009)
Når smak er viktig (05.02.2009)
Kråkebollerogn – en ny delikatesse! (29.01.2009)
Norske kamskjell - En verdensmester verdig. (29.01.2009)
Over 60 bedrifter satser på FOU (14.01.2009)
Robert Wolff leder Omegaland (11.01.2009)
Kongekrabberogn – har den et potensial til å bli utnyttet? (31.12.2008)
Levende reker – et nytt produkt med potensial? (31.12.2008)

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook