• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheitsarkiv

Nyheitsarkiv

Medieinteresse for Merkur-evalueringa (17.06.2014)
Ledige stillingar i Møreforsking (30.05.2014)
Vellykket satsing på utkantbutikker (20.05.2014)
Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal (07.05.2014)
Byane si rolle som attraksjonssentra i Møre og Romsdal (02.05.2014)
Møreforsking + kommunene = klimavinnere! (14.03.2014)
Suksesskriterier for planlegging og forankring (03.03.2014)
Jobb og hjarte styrer (18.02.2014)
Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø" (10.02.2014)
Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal (10.02.2014)
Møreforsking underteiknar partnarskapsavtale med Grøn Fjord (30.01.2014)
Connecting the Dots (29.01.2014)
Ny Møreforskar (15.01.2014)
Det skjer i Møreforsking (14.01.2014)
Kompetanse - flaskehals for regional innovasjon? (19.12.2013)
Nytt prosjekt: evaluering av Merkur-programmet (10.12.2013)
Indikatorverktøy for Møre og Romsdal fylkeskommune (09.12.2013)
Affekt, mobilitet og sted. Hvor går teoriene? (04.12.2013)
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger (28.11.2013)
Bygdeforskingsdagen: Ny mobilitet for bygdene (08.11.2013)
Arbeidsinnvandring styrkar Vestlandet (25.09.2013)
Høg kompetanse er ein knapp ressurs (25.09.2013)
JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar (17.09.2013)
Mediefagleg utdanning gjev arbeid! (17.09.2013)
Forskingsdagane 2013 i Volda (13.09.2013)
Ny rapport: Rauma tiltrekk seg naturglade menneske (28.08.2013)
Møreforsking set dagsorden: Er Nordfjord ein vinnarregion? (27.08.2013)
Tilflyttingsarbeid verkar for dei få (26.08.2013)
Ny rapport: Utviklingstrekk i Nordfjord (02.07.2013)
Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn (24.06.2013)
Susanne Moen Ouff ny avdelingsleiar i Møreforsking Volda (18.06.2013)
Ny rapport: Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar (23.05.2013)
Ny rapport: Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid (21.05.2013)
Elisabeth Maråk Støle ny direktør (26.04.2013)
NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging (07.03.2013)
Inn på tunet-innlegg på nettverksamling i Sør-Trøndelag (01.03.2013)
Kronikk om nedlegging av videregåande skular (01.03.2013)
To nye prosjekt om regional utvikling (27.02.2013)
Ny rapport: Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunna. (18.02.2013)
Reportasje om Ekstremsportprosjektet i Sunnmørsposten (17.01.2013)
Rapport om «Inn på tunet» presentert for fem departement (15.01.2013)
Klimaplan ga millionsparing (14.01.2013)
Innbyding til Fjordkonferansen 20. og 21. juni 2013 (09.01.2013)
Møreforsking startar stort prosjekt om arbeidsinnvandring til Vestlandet (08.01.2013)
Ny rapport: Ekstremsport, business og bulyst (18.12.2012)
Inn på tunet-rapport i Nationen (13.12.2012)
Konsekvensar for lokalsamfunn ved nedlegging av vidaregåande skular (10.12.2012)
Ny rapport: «Inn på tunet» - kvalitet og skreddarsaum i kommunale tenester (06.12.2012)
Interkommunal el-bilsatsing på Søre Sunnmøre (20.11.2012)
Familie viktigst for de som velger å bo på bygda (19.11.2012)
Meir aktivitet i Eiksund (19.11.2012)
Klimaopptatte sunnmøringar (15.11.2012)
Ny rapport: Utviklingstrekk på Indre Nordmøre (02.11.2012)
Fjordkonferansen - ein felles fagleg møteplass for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (24.10.2012)
Effektar av Eiksundsambandet og Kvivsvegen (22.10.2012)
Kampen om kompetansen (19.10.2012)
Møreforsking er på Facebook og Twitter! (18.10.2012)
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda (03.10.2012)
FoU-prisen 2012 ved Høgskulen i Volda til professor Jørgen Amdam (19.09.2012)
Innvandrarar som ny ressurs i offentleg sektor (04.09.2012)
Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad - nettverkssamling i Sogndal 20.-21. september 2012 (31.08.2012)
Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift (29.08.2012)
"Kven kan spare mest?" - Små tiltak gjev stor effekt (19.06.2012)
Forsker fram bedre tjenester (15.06.2012)
RISS 2012 - Om regional vekstkraft (12.06.2012)
Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad (16.05.2012)
Forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor - Møreforsking Volda med fleire søknader til Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (03.05.2012)
Kven klarar å spare mest? (23.04.2012)
Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal (28.03.2012)
Praksisstudent ved Møreforsking Volda (05.03.2012)
Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune (10.02.2012)
Kortreist mat på fleire fat? (06.02.2012)
Ny rapport: Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011 (30.01.2012)
Ny rapport: Ørsta, regionen og Eiksundsambandet (20.01.2012)
Boligsosialt arbeid og planlegging II (19.01.2012)
"Inn på tunet" i kommunal tenesteproduksjon - Vestlandsfylka støttar prosjektet (03.01.2012)
"Når vegen skaper ein ny region" - Båtevik med innlegg under fagseminar om ferjefri E39 (30.11.2011)
Ny rapport: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet (28.10.2011)
Kva skjer med Sunnmøre? Vellukka seminar i Volda i samband med Forskingsdagane 2011. (29.09.2011)
Møreforsking Volda aktivt med i Klimaseminaret under Forskingsdagane 2011. (29.09.2011)
Yttredal med artikkel i Regionale trender (23.08.2011)
På Nebo Bjerg? Vellukka seminar i Ulsteinvik om høgt utdanna utlendingar i den maritime klynga. (18.08.2011)
Regionale aktørar sitt arbeid med bygde-og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet (04.07.2011)
"Inn på tunet" - i kommunal tenesteproduksjon - frå prosjekt til drift (01.07.2011)
Møreforsking Volda engasjert i arbeidet med ny FoU-strategi for Møre og Romsdal (10.06.2011)
RISS 2011 – Samfunnstrekk i Møre og Romsdal (24.05.2011)
Kommunesamanslåing Volda - Ørsta (20.05.2011)
Ny region i emning – frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven (16.05.2011)
Kulturpendling i Møre og Romsdal (11.05.2011)
Kompetansebehov i den marine næringen i Møre og Romsdal (03.05.2011)
"Dei nye hendene" - Representerer familieinnvandring eit arbeidskraftspotensiale for helse- og omsorgssektoren? (28.02.2011)
Kortreist mat på fleire fat (22.02.2011)
Kommunesamanslåing Volda - Ørsta (21.02.2011)
Bra gjennomslag (31.01.2011)
Gunnar Stave nestleiar i NOKUT (24.01.2011)
Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner (24.01.2011)
Bygdeutvikling er risikosport (14.12.2010)
Klimakutt Møre: iverksetting av lokale klimaplanar på Søre Sunnmøre (13.12.2010)
"Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar (18.10.2010)
Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Romsdal (13.10.2010)
Nye medarbeidarar ved Møreforsking Volda (11.10.2010)
Butikken som bygdeutviklar (22.09.2010)
Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk ! (25.08.2010)
Rekrutteringsutfordringer til fiskeflåten (23.06.2010)
Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal (30.04.2010)
Konjunkturbarometer for Eiksund-regionen (30.04.2010)
Rekruttering til fiskeflåten (18.02.2010)
Boligsosialt utviklingsprogram (08.01.2010)
Fleire offiserar til fiskeflåten? (29.12.2009)
Ordning for reduksjon av lokale klimautslipp presentert på klimatoppmøtet i København (13.12.2009)
Kompetanseutvikling i Boligsosialt arbeid og planlegging (30.11.2009)
Reduserte klimautslipp gjennom lokale klimatiltak (18.11.2009)
Butikken - den gløymde bygdeutviklar? (29.09.2009)
Møreforskarar i internasjonalt bokprosjekt (17.09.2009)
Verdsarvstudium på reise (17.09.2009)
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak (07.09.2009)
Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar (06.09.2009)
Boligsosialt arbeid og planlegging (25.08.2009)
Lite attraktivt for flyktninger (11.08.2009)
Eit godt første driftsår (15.07.2009)
Kommunenettverk styrker evne til miljø- og samfunnsutvikling (03.07.2009)
Flyktningar og medverknad i bustadsosialt arbeid og bustadsosial planlegging (24.06.2009)
Busetjing av flyktningar i kommunane (09.06.2009)
Klimaplanprosjektet er avslutta (25.05.2009)
Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal (20.05.2009)
Vellukka avsluttande samling i klimaplanprosjektet (24.04.2009)
Nytt prosjekt om klimafond (02.04.2009)
Samarbeider om forsking kring innovasjon (30.03.2009)
Bustadsosial planlegging (16.03.2009)
Klimakampen 2009 er avslutta (12.02.2009)
Møreforsking-prosjekt med nasjonal interesse (12.02.2009)
Nesten alle veger fører.... (06.02.2009)
Folkemøte om klimaplan (27.01.2009)
Barnehagane konkurrerer (14.01.2009)
Møreforsking Volda i media (13.01.2009)

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook