• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv

Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar

(06.09.2009)

Møre og Romsdal fylke og Husbanken Midt-Norge arrangerte 26. og 27. august 2009 bustadsosial nettverkssamling i Ulsteinvik og Molde. Nettverkssamlinga er ein arena for kunnskapsutveksling for kommunale aktørar. Møreforsking Volda leverte våren 2009 rapport om busetting av flyktningar i kommunane, og presenterte hovudtrekk frå rapporten på dei to samlingane i fylket.

 
Foredraget fra Møreforsking Volda kan lastes ned frå Møre og Romsdal fylke si nettside, kor også andre fordrag frå samlinga i Ulsteinvik er tilgjengeleg. Foredraget, saman med andre innlegg på konferansen, finn du her.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook