• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv

Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Romsdal

(13.10.2010)

Torsdag 30. september sette forskarar ved Møreforsking Volda søkelys på viktige trekk ved samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

 
Seminaret under Forskingsdagane 2010 hadde følgjande program:
 
Velkomen
Avdelingsleiar Gunnar Stave, Møreforsking Volda.
Orientering om ”RISS”
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune.
Samfunnstrekk i Møre og Romsdal
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune.
Kampen om kompetansen. Om arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal
Seniorforskar Finn Ove Båtevik, Møreforsking Volda.
God helse kan planleggjast. Om folkehelsearbeid i Møre og Romsdal
Forskar Randi Bergem, Møreforsking Volda.
Likestilling – utfordringer og muligheter? Om likestilling i Møre og Romsdal
Forskar Marte Hanche-Dalseth, Møreforsking Volda.
Har ein handlingsrom på regionalt nivå? Har ein behov for nye regionalpolitiske institusjonar?
Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda. 
 
Seminaret var ein del av Forskingsdagane 2010 ved Høgskulen i Volda:
 
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook