• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram

(21.12.2010)

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram i Husbankens Region øst. Under programsamlinga med tittelen ”Bosetting krever mer enn bolig” heldt prosjektleiar Else Ragni Yttredal innlegg basert på den første statusrapporten i prosjektet.

For meir informasjon sjå Husbanken sine nettsider: http://www.husbanken.no/Venstremeny/Vanskeligstilte%20paa%20boligmarkedet/Boligsosialt%20utviklingsprogram/Mer%20enn%20bolig.aspx  


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook