• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv

"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg under samling for tilskotskommunar

(19.12.2011)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Husbanken Region Midt-Norge arrangerte 30. november 2011 felles nettverkssamling for kommunar som mottek tilskot til kommunalt rusarbeid og kommunar som mottek tilskot til bustadsosialt arbeid. Konferansen vart arrangert i Kristiansund.

 
Møreforsking Volda var representert på denne nettverkssamlinga med forskar Susanne Moen Ouff sitt innlegg "Nettverksanalyse og boligsosial planlegging".
 
Du kan lese meir om nettverkssamlinga her.
 
Bidraget frå Møreforsking Volda var å formidle erfaringar frå planarbeidet i prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging, med fokus på ein nettverksanalyse som har blitt gjennomført i eit utval kommunar i Midt-Norge. 
 
Nærare informasjon ved forskar Susanne Moen Ouff, Møreforsking Volda.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook