• Velferdsforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Eldre publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fagpersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
Forfatter(e):  , Finn Ove  Båtevik, Grethe Mattland  Olsen, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:22 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Regionalt forskningsfond Vestlandet
Nøkkelord:Arbeidskraftbehov,  Integrering,  Regional utvikling,  Planlegging,  Arbeidsinnvandring,  Familieinnvandring 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem
Rapportnr:11/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Nøkkelord:Utdanning,  Vidaregåande opplæring,  Nynorsk,  Læring,  Skriving 
Forfatter(e):Cecilie  Rørstad
Rapportnr:8/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Utdanning,  Livskvalitet,  Studentvelferd,  Studietilbod,  Trivsel 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Susanne Moen  Ouff,  
Rapportnr:3/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosialt utviklingsprogram,  Boligsosial,  Iverksetting,  Planlegging 
Forfatter(e):  
Rapportnr:2/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Inkludering,  Marginalisering,  Innvandring,  Politikk,  Vitenskapskapsteori,  Integrering 
Forfatter(e):Erlend  Krumsvik
Rapportnr:1/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Muritunet AS
Nøkkelord:Folkehelse,  Helse,  Offentleg organisering,  Tverrsektorielt samarbeid,  Velferd,  Kommunestruktur,  ,   
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal,  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:11 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosialt utviklingsprogram,  Forankring,  Forvaltning,  Samhandling,  Mobilisering,  Evaluering,  Organisering 
Forfatter(e):  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot, Guri-Mette  Vestby, Hege  Hofstad, Marit Kristine  Helgesen
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Sosial- og helsedirektoratet
Nøkkelord:Velferd,  Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Partnarskap 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Nøkkelord:Ungdom,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring 
Forfatter(e):Roy Whittal  Norborg
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Planprosessar,  Helse,  Kommunikativ planlegging 
Forfatter(e):  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot, Hege  Hofstad, Marit Kristine  Helgesen, Guri-Mette  Vestby
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Sosial- og helsedirektoratet
Nøkkelord:Partnarskap,  Velferd,  Fysisk aktivitet,  Folkehelse 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Kristiansund kommune
Nøkkelord:Barn og unge,  Marginalisering,  Lokalsamfunnsutvikling,  Velferd 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:22/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Midt-Norge
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Kommunikativ planlegging,  Medverknad,  Nettverk,  Bustadsosialt arbeid 
Forfatter(e):Randi  Bergem,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:21/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Øst
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Planprosessar,  Sosial bustadspolitikk,  Tverrsektorielt samarbeid 
Forfatter(e):  
Rapportnr:13/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Inkludering,  Marginalisering,  Medverknad,  ,   
Forfatter(e):  , Randi  Bergem, Unni  Aarflot
Rapportnr:238 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Midt-Norge
Nøkkelord:Busetjing,  Flykningar,  Inkludering,  Sosial bustadspolitikk,  Velferd 
Forfatter(e):  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:17/2009 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Miidt-Norge
Nøkkelord:Velferd,  Inkludering,  Flykningar,  Busetjing,  Sosial bustadspolitikk 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot,  
Rapportnr:234 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Velferd,  Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Partnarskap 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:13/2009 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning,  Kompetanse,  Grunnskule,  Utdanning 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot
Rapportnr:228 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Frivillig sektor  
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:5/2008 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Høgare utdanning,  Utdanning 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Tine Grieg  Viig
Rapportnr:4/2008 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Utdanning,  Velferd 
Forfatter(e):Irene  Bele, Siv Måseidvåg  Gamlem, Randi  Bergem
Rapportnr:65 
Publikasjonstype:Forskningsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Sokndal kommune
Nøkkelord:Barn og unge,  Grunnskule,  Utdanning,  Spesialpedagogikk,  Kompetanse 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:223 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Brukarmedverknad,  Folkehelse,  Etter- og vidareutdanning,  Frivillig sektor  
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:2/2008 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning,  Brukarmedverknad 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem,  , Unni  Aarflot, Johan  Barstad
Rapportnr:225 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Sosial- og helsedirektoratet
Nøkkelord:Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Følgjeevaluering,  Livskvalitet 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Unni  Aarflot
Rapportnr:227 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Helse Midt-Norge
Nøkkelord:Habilitering,  Samarbeid 
Forfatter(e):Brynhild  Solvang, Randi  Bergem,  ,  
Rapportnr:231 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Psykisk helse,  Psykisk helsevern,  Velferd 
Forfatter(e):Roar  Amdam, Randi  Bergem
Rapportnr:222 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Folkehelse,  Prosessrettleiing,  Partnarskap,  Inkludering,  Kompetanse,  Samfunnsplanlegging 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Jon Olav  Myklebust
Rapportnr:16/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Inkludering,  Marginalisering,  Særvilkår,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:7/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning,  Frivillig sektor ,  Offentleg organisering,  Samarbeid 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:5/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning 
Forfatter(e):Johan  Barstad, Ellen  Hjortesæter, Barbro  Østlie, Ragnar  Audunson
Rapportnr:204 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Utdanningsdirekoratet
Nøkkelord:Kompetanse,  Grunnskule,  Vidaregåande opplæring 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:2/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:1/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Utdanning,  Helse,  Høgare utdanning 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:2/2006 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning,  Samarbeid,  Frivillig sektor ,  Offentleg organisering 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:198 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Helse Midt-Norge
Nøkkelord:Barn og unge,  Psykisk helsevern,  Læreplanar 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook