• Regionalforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Eldre publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fapersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
Forfatter(e):Grethe Mattland  Olsen, Geirmund  Dvergsdal
Rapportnr:19/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune (Næringsavdelinga)
Nøkkelord:Innovasjon ,  Nettverk,  Rekruttering,  Samarbeid 
Forfatter(e):Geirmund  Dvergsdal, Grethe Mattland  Olsen
Rapportnr:18/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Regionalt Forskingsfond Midt og Innovasjon Norge
Nøkkelord:Innovasjon ,  Kompetanse,  Samarbeid,  Lokal mat,  Lokalt næringsliv,  Indentitet 
Forfatter(e):  , Finn Ove  Båtevik, Grethe Mattland  Olsen, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:22 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Regionalt forskningsfond Vestlandet
Nøkkelord:Arbeidskraftbehov,  Integrering,  Regional utvikling,  Planlegging,  Arbeidsinnvandring,  Familieinnvandring 
Forfatter(e):Geirmund  Dvergsdal, Grethe Mattland  Olsen, Gro Marit  Grimsrud
Rapportnr:20 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Næringsutvikling,  Partnarskap,  Regional utvikling 
Forfatter(e):Marte Cecilie Wilhelmsen  Solheim
Rapportnr:19 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Masteroppgåve Høgskulen i Volda - mai 2011
Nøkkelord:Arbeidskraftbehov,  Arbeidsmarknad,  Flyttemønster,  Høgare utdanning,  Innovasjon ,  Innvandring,  Integrering,  Maritim næring,  VRI 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Randi  Bergem
Rapportnr:11/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Nøkkelord:Utdanning,  Vidaregåande opplæring,  Nynorsk,  Læring,  Skriving 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik,  
Rapportnr:Powerpointpresentasjon 
Publikasjonstype:
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Sparebank1 Søre Sunnmøre
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Detaljhandel,  ,  Fritidseigedomar,  Regional utvikling 
Forfatter(e):Kjetil  Lie, Erlend  Krumsvik
Rapportnr:17 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Volda kommune, Ørsta kommune
Nøkkelord:Regional utvikling,  ,  Kommunesamanslåing,  Kommunal organisering,  Kommuneøkonomi,  ,  Volda kommune 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Erlend  Krumsvik
Rapportnr:7/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Sparebank1 Søre Sunnmøre
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Regional utvikling 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:6/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Sparebank1 Søre Sunnmøre
Nøkkelord:Befolkningsutvikling,  Bustadsattraktivitet,  Regional utvikling,  Rekruttering 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:16 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Kultur,  Regional utvikling 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Bjørn Tore  Nystrand, Grethe Mattland  Olsen, Marianne Lindhjem  Staurset
Rapportnr:15 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Kompetanse,  Rekruttering,  Lokalt næringsliv,  Marine næringar,  Utdanning 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Susanne Moen  Ouff,  
Rapportnr:3/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosialt utviklingsprogram,  Boligsosial,  Iverksetting,  Planlegging 
Forfatter(e):Geirmund  Dvergsdal
Rapportnr:12 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Lokalsamfunnsutvikling,  Mobilisering,  Partnarskap 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal,  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:11 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosialt utviklingsprogram,  Forankring,  Forvaltning,  Samhandling,  Mobilisering,  Evaluering,  Organisering 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Nøkkelord:Utdanning,  Ungdom,  Oppvekst,  Lokal mat,  Grunnskule,  Barn og unge 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 10-06 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) / Sett Sjøbein
Nøkkelord:Rekruttering,  Supplybåtrederi,  Nautiske offiserer,  Maskinoffiserer,  Fiskebåtrederi,  Fiskeri 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke og NAV Møre og Romsdal
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Lokalt næringsliv,  Utdanning,  Rekruttering,  Regional utvikling 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:22/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Midt-Norge
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Kommunikativ planlegging,  Medverknad,  Nettverk,  Bustadsosialt arbeid 
Forfatter(e):Randi  Bergem,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:21/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Øst
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Planprosessar,  Sosial bustadspolitikk,  Tverrsektorielt samarbeid 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:12/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Nettverk,  Partnarskap,  Offentleg organisering 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:11/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Nettverk,  Partnarskap,  Offentleg organisering 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:10/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Hareid kommune
Nøkkelord:Hareid,  ,  Omstilling,  Styringsdialog,  Kommuneøkonomi,  Attraktivitet,  ,  Kommunal organisering 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:9/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke og Norges forskingsråd
Nøkkelord:Regional utvikling,  Kompetanse,  Kommunikativ planlegging,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:8/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:VRI,  Nettverk,  ,  ,  ,   
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:7/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:
Nøkkelord:VRI,  Regional utvikling,  Mobilisering,  ,  ,  ,   
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik,  
Rapportnr:1/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Demokrati,  Bustadsattraktivitet,  Ungdom,  Utdanning 
Forfatter(e):Lars Julius  Halvorsen
Rapportnr:14/2009 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:KS FoU
Nøkkelord:Klima,  Regional utvikling,  Samfunnsplanlegging 
Forfatter(e):Lars Julius  Halvorsen,  , Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:240 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:KS FoU
Nøkkelord:Klima,  Samfunnsplanlegging,  Regional utvikling 
Forfatter(e):  , Randi  Bergem, Unni  Aarflot
Rapportnr:238 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Midt-Norge
Nøkkelord:Busetjing,  Flykningar,  Inkludering,  Sosial bustadspolitikk,  Velferd 
Forfatter(e):  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:17/2009 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Miidt-Norge
Nøkkelord:Velferd,  Inkludering,  Flykningar,  Busetjing,  Sosial bustadspolitikk 
Forfatter(e):  
Rapportnr:6/2008 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Governance,  Innovasjon ,  Maritim næring,  Næringsutvikling,  Nettverksorganisasjonar,  Partnarskap,  Regional utvikling,  Regionalpolitikk,  VRI 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:230 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Fiskeridirektoratet
Nøkkelord:Governance,  Utdanning,  Fiskeri 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:229 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Cand. Speke v/Stranda kommune
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Distriktspolitikk,  Etablering,  Etter- og vidareutdanning,  Lokalt næringsliv,  Ungdom 
Forfatter(e):Roar  Amdam, Randi  Bergem
Rapportnr:222 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Folkehelse,  Prosessrettleiing,  Partnarskap,  Inkludering,  Kompetanse,  Samfunnsplanlegging 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Susanne Moen  Ouff, Lars Julius  Halvorsen
Rapportnr:218 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Landbruks- og matdepartementet
Nøkkelord:Demokrati,  Mobilisering,  Nettverk,  Governance,  Planprosessar,  Partnarskap 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:217 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:
Nøkkelord:Governance,  Partnarskap,  Mobilisering,  Samfunnsplanlegging 
Forfatter(e):Carlo  Aall,  , Eli  Heiberg, Lars Julius  Halvorsen
Rapportnr: 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Vestlandsforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Kommunenes sentralforbund
Nøkkelord:Klima,  Kommunesamarbeid,  Planprosessar,  Kommuneplanlegging,  Nettverk,  Nettverksorganisasjonar,  Partnarskap,  Samfunnsplanlegging 
Forfatter(e):Carlo  Aall, Terje  Skjeggedal, Eli  Heiberg,  ,  
Rapportnr:1793 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Vestlandsforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Miljøverndepartementet
Nøkkelord:Klimaplan,  Kompetanse,  Energi,  Klima 
Forfatter(e):Inge  Dyrhol
Rapportnr:14/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Næringsutvikling,  Småsamfunn 
Forfatter(e):Jørgen  Amdam,  , Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:9/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Fylkesplanlegging,  Nettverk,  Offentleg organisering,  Partnarskap,  Planprosessar,  Governance,  Kompetanse 
Forfatter(e):Roar  Amdam,  
Rapportnr:64 
Publikasjonstype:Forskningsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd, Møreforsking Volda, Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Partnarskap,  Småsamfunn,  Samfunnsplanlegging,  Regionalpolitikk 
Forfatter(e):  
Rapportnr:7/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Kommunal- og regionaldepartementet
Nøkkelord:Governance,  Partnarskap,  Regional utvikling,  Regionalpolitikk 
Forfatter(e):Arild  Hervik, Jørgen  Amdam, Lasse  Bræin, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:63 
Publikasjonstype:Forskningsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda og Møreforsking Molde AS
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Partnarskap,  Næringsutvikling 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:5/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Unni  Aarflot, Lars Julius  Halvorsen
Rapportnr:211 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane (MERKUR)
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Bustadsattraktivitet,  Distriktspolitikk,  Nærbutikk,  Næringsutvikling 
Forfatter(e):Jørgen  Amdam,  
Rapportnr:208 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
Nøkkelord:Regional utvikling,  Regionalpolitikk,  Næringsutvikling,  Omstilling,  Governance 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Susanne Moen  Ouff, Cecilie  Rørstad
Rapportnr:207 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke v/kulturavdelinga
Nøkkelord:Kultur,  Bustadsattraktivitet,  Distriktspolitikk,  Frivillig sektor ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
Forfatter(e):Lars Julius  Halvorsen
Rapportnr:203 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Sogn og Fjordane and Hordaland Counties
Nøkkelord:Entreprenørskap,  Regional utvikling,  Partnarskap,  Innovasjon ,  Næringsutvikling 
Forfatter(e):Randi  Bergem
Rapportnr:2/2007 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:Etter- og vidareutdanning 
Forfatter(e):Lars Julius  Halvorsen, Paul  Mitchell-Banks
Rapportnr:202 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Sogn og Fjordane and Hordaland Counties
Nøkkelord:Regional utvikling,  Entreprenørskap,  Innovasjon ,  Partnarskap 
Forfatter(e):Jørgen  Amdam
Rapportnr:3/2006 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Regionalpolitisk avdeling, KRD
Nøkkelord:Samfunnsplanlegging,  Regional utvikling,  Regionalpolitikk 
Forfatter(e):Inge  Dyrhol
Rapportnr:1/2006 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda
Årstall:2006
Oppdragsgiver:
Nøkkelord:Kommunesamanslåing,  Kommunestruktur 
Forfatter(e):Jørgen  Amdam,  
Rapportnr:200 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Høgskulen i Volda, avd. for samfunnsfag og Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda, avd. for samfunnsfag og Møreforsking
Nøkkelord:Småsamfunn,  Partnarskap,  Kompetanse,  Næringsutvikling 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:199 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Hareid kommune Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Mobilisering,  Omstilling 
Forfatter(e):Johan  Barstad, Per  Stangeland
Rapportnr:191 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Partnarskap,  Planprosessar,  Omstilling,  Helse,  Governance 
Forfatter(e):Johan  Barstad, Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:195 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Partnarskap,  Planprosessar,  Omstilling,  Governance,  Helse 
Forfatter(e):Johan  Barstad, Per  Stangeland
Rapportnr:192 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Partnarskap,  Planprosessar,  Omstilling,  Governance,  Helse 
Forfatter(e):Johan  Barstad, Finn Ove  Båtevik
Rapportnr:190 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:Kompetanse,  Helse,  Regional utvikling 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik,  , Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:188 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
Nøkkelord:Lokalsamfunnsutvikling,  Nærbutikk,  Næringsutvikling,  Småsamfunn,  Distriktspolitikk,  Bygdeutvikling 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook