• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Nytt agn og egnesystem- et fremskritt for krabbenæringen
Forfatter(e):Wenche Emblem Larssen
Medforfatter(e):Astrid Kari Woll, Grete Hansen Aas
Rapportnr:MA10-04
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
ISBN/ISSN:ISSN 0804‐5380
Sidetall:53
Oppdragsgiver:Norges Forskningsråd
Prosjekt:Nytt agn og egnesystem for krabbenæringen
Prosjektnr:54495
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Industrielt agn,  Egnesystem 
 
 
Last ned rapporten
 

Det overordnede målet til prosjektet har vært å bidra til en mer konkurransedyktig og lønnsom krabbenæring. Dette har en forsøkt å oppnå ved å utvikle et praktisk og effektivt agn og egnesystem for teinefiske etter krabber. Utviklingsarbeidet har skjedd i nær tilknytting til krabbenæringen i samarbeid med fiskerne.
For å komme frem til et godt produkt har en sentral utfordring vært å velge et effektivt bindemiddel (matriks) og finne frem til en oppskrift på optimal sammensetning av matriks og attraktanter slik at agnet får en konsistens og lukt som krabben liker. Agn som består av et bindemiddel laget av vinyl polymer (biologisk nedbrytbart) og oppkvernet restavfall fra sei som attraktant har hatt størst fiskeeffektivitet. Agnet fisker opp mot 75 % leverbar krabbe sammenlignet med tradisjonelt agn. Ved å benytte restavfall i fra filetindustrien har en også bidratt i å økt unytting av tilgjenglige ressurser samtidig som at prisnivået på det industrielle agnet har kunne holdes lavere en tradisjonelt agn.
Utviklingen av en agnpose/boks har skjedd i samarbeid med næringen og internasjonale samarbeidspartnere. Ved å ta utgangspunkt i kjente egnesystem har en kommet frem til en agnpose med fast åpning, der en kombinerer lukkemekanismen til teinen med lukkemekanismen til agnposen. Agnposen er en rimelig investering og er enkel både å egne og rengjøre. Egnesystemet kan tilpasses de fleste kommersielle teiner som finnes på markedet
 

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook