• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Overvåking av oppdrettsanlegg i forbindelse med seismiske undersøkelser i Langfjorden og Halsafjorden
Forfatter(e):Snorre Bakke, Jan Erik Dyb
Rapportnr:MA 10-10
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
ISBN/ISSN:0804-54380
Sidetall:38
Oppdragsgiver:Statens Vegvesen
Prosjekt:Konsekvenser av seismiske bunnundersøkelser på oppdrettsanlegg
Prosjektnr:54543
Nøkkelord:Seismikk,  Dynamitt,  Oppdrett,  Laks,  Torsk ,  Adferd 
 
 
Last ned PDF
 

I forbindelse med kartlegging av alternative traseer for undersjøiske tuneller i Møre og Romsdal gjennomførte Statens Vegvesen (SV) i mai og juni 2009 seismiske undersøkelser i Romsdalsfjorden/Langfjorden og Halsafjorden/Vinjefjorden. Som et sikkerhetsmessig tiltak gjennomførte Møreforsking Marin overvåking av laks ved anlegget Lybergsvika og torsk ved anlegget Hagahammaren for å identifisere adferdsmessige endringer som følge av denne aktiviteten. Undersøkelsene viste at den seismiske skytingen forårsaket kortvarige men tydelige responser hos fisken, spesielt hos torsk. Ved videre kartlegginger og lignende seismiske undersøkelser anbefales det derfor at fisk, og spesielt torsk, holdes under oppsyn når den seismiske aktiviteten skjer nært anlegget.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook