Samfunn

Møreforsking har en bred samfunnsfaglig kompetanse og har lang erfaring med studier av offentlig sektor, næringsutvikling og samfunnsendringer. Samspill mellom ulike samfunnsaktører i reformimplementering, utviklingsarbeid og planprosesser har vært et sentralt tema i mange av prosjektene Møreforsking har gjennomført på feltet.

Samfunnsforskningen ved Møreforsking kan deles i fire hovedområder: 
  • Arbeidsliv og kompetanse
  • Helse og velferd
  • Oppvekst og utdanning
  • Samfunnsendringer

Møreforsking samfunnsfaglige kompetanse inkluderer pedagoger, statsvitere, sosiologer, sosialantropologer, samfunnsplanleggere, geografer, økonomer, fysiologer og markedsanalytikere. Gruppen gjennomfører forskning som omfatter analysearbeid, evalueringer, kompetansemegling og støtte i utviklingsprosesser. I dette arbeidet trekker gruppen veksler på de samfunnsfaglige miljøene ved de tre høgskolene i Møre og Romsdal. 

Oversikt over prosjekt innen Samfunnsforskning finner du her


iStock_000005949706Small.jpg