Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Wei Zhang

Wei Zhang er ansatt som rådgiver ved faggruppe av Transportøkonomi hos Møreforsking Molde. Han er utdannet ved Høgskolen i Molde og har Mastergrad i Logistikk (2007). Han samarbeider tett med gruppeleder Svein Bråthen og prosjektleder Jens Rekdal. Hans hovedarbeid er forskningsoppgaver knyttet til transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser innen veg- og lufthavnplanlegging.

Han har deltatt i en rekke prosjekter innen samfunnsøkonomiske analyser for person- og godstransport med bruk av transportmodeller, i prosjekter som fokuserer på køkostnader og alternative vegtraséer, opplegg for bompengesatser, mv.

I de siste årene har han daltatt og gjennomført vegprosjekter med transportmodellen TraMod hovedlig lokalisert i Møre og Romsdal, som Atlanterhavstunnelen, Eiksundsambandet , Hamnsundtunnelen og Trollheimstunnelen. Han har også kalibrert transportmodeller for ulike deler av landet. I tillegg har han arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser innen lufthavnplanlegging, der han har bidratt i analyser av Stavanger og Trondheim lufthavner.

 

Oversikt publikasjoner i CRIStin