Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Snorre Bakke

Snorre Bakke er forskningsleder for fagområdet Sjømatkvalitet og har arbeidet ved instituttet siden 2008. Sentrale arbeidsområder ved Møreforsking er biologisk og fysiologisk forsking på kystnære ressurser, og da spesielt hvordan kvalitet og dyrevelferd kan opprettholdes når krepsdyr, skjell og snegler skal fangstes, lagres og omsettes levende. Mye av denne forskningen foregår i Møreforskings forskingsavdeling på Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken hvor Snorre er ansvarshavende.
 
Bakke er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen fysiologi og anatomi hos fisk. Han har sin bachelorgrad innen havbruk fra Høgskolen i Ålesund og har videre studert arktisk biologi og marinbiologi ved Universitetet på Svalbard. For tiden er Bakke PhD-student ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, men med kontorsted i Ålesund. I sitt doktorgradsarbeid ser han på geografiske forskjeller i biologi og øko-fysiologi hos taskekrabbe (Cancer pagurus). Avslutning for PhD-løpet vil være våren 2019.
 
Bakke har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning, og har forskererfaring fra nasjonale og internasjonale prosjekter. Bakke er også medlem av arbeidsgruppen for krabber (WGCRAB) i det internasjonale havforskningsrådet ICES (International Council for the Exploration of the Sea).