Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Mikhail Shlopak

Mikhail Shlopak har mastergrad i logistikk (2013) fra Høgskolen i Molde, med spesialisering innen Industrial Logistics. Han har også en bachelorgrad i bank og finans (2009) fra Belarusian State University (Minsk, Hviterussland).
 
Mikhail har vært ansatt ved Møreforsking Molde innen fagområde logistikk siden september 2013. Hos Møreforsking jobber Mikhail hovedsakelig med verdikjedestyring, Lean og prosjektstyring både direkte i samarbeid med lokal industri, og som deltager i større forskningsprosjekter.

Oversikt publikasjoner i CRIStin.