Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Johan Oppen

Johan Oppen (born 1961) has an MSc (2004) and a PhD (2008) in logistics from Molde University College, both within the field of Vehicle Routing. Johans field of research is operations research/optimization with applications in logistics, and he has worked with models and solution methods for real-world planning problems in animal transportation, transportation of timber, waste collection, transportation and treatment of fish sludge, and furniture production, among other things. 

Johan was Associate Professor in logistics at Molde University College from 2008 to 2014, and has worked in Møreforsking Molde since January 2015.
 
Publications in CRIStin.