Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Audny Hellebø

Audny Hellebø er Cand. Scient. med hovudfag i molekylærbiologi frå Universitetet i Bergen (2001). Ho har også kunnskap innan human anatomi og fysiologi frå Fysioterapihøgskolen i Bergen. Etter endt utanning har ho arbeidd ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi på Universitetet i Bergen og på Molekylærbiologisk laboratorium på patologen ved Haukeland Sjukehus. Tidlegare forskarerfaring har ho frå Avdeling for fiskehelse ved Veterinærinstituttet i Oslo og frå Institutt for biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund. Frå 2007 har ho vore tilsett som forskar ved Møreforsking Ålesund.
 
Sentralt arbeidsområde er bioteknologi; studiar av biofilm på maritime- og marine installasjonar og marine organismar, molekylærbiologiske analyser på marine oljar og molekylær karakterisering av bakterier og virus.
 
Vitenskaplige publikasjoner:
 
A. Hellebo, U. Vilas, K. Falk and R. Vlasak. (2004). "Infectious salmon anemia virus specifically binds to and hydrolyzes 4-O-acetylated sialic acids." J Virol 78(6): 3055-62.
 
T. Johansen, T. Repolho, A. Hellebo and A. J. Raae. (2006). "Strict conservation of the ITS regions of the ribosomal RNA genes in Atlantic cod (Gadus morhua L.)." DNA Seq 17(2): 107-14.