Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Céline Rebours

Céline er utdannet biokjemiker, biolog og marinbiolog med doktorgrad fra Universitetet i Caen, Frankrike (2005). Der studerte hun virkningen av diett på vekst og overlevelse av unge kråkeboller oppdrettet i lukket syklus, med hovedmål å utvikle et pilotskala produksjonssystem for kråkeboller og alger (mikroalger og makroalger). Hun flyttet til Norge i 2003, da hun begynte som produksjonsingeniør ved Bodø Kråkebolleklekkeri AS. Hun har også jobbet i andre næringssektorer med produksjon av blåskjell og alger. 
 
Siden har hun vært forsker ved Nord Universitet og NIBIO (tidligere Bioforsk). Med integrert akvakultur og spesielt kultur og utnyttelse av alger som forskningsområde, har hun blant annet jobbet som invitert forsker i China, Brazil, Mexico, Scotland og New Zealand. 
 
I Møreforsking Ålesund AS er Céline en del av forskningsgruppen «Bærekraftige økosystemer» og bidra med sin kompetanse i forhold til flerbruk og bærekraft.