Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Marianne Rabben Kjøde

Marianne Rabben Kjøde har en 5-årig master i teknologi innen kjemi og bioteknologi (siv. ing.) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Marianne spesialiserte seg innen organisk kjemi og masteroppgaven omhandlet syntese av DHA-analoger (omega-3) med potensielle anti-inflammatoriske effekter. Etter endt utdanning begynte Marianne å jobbe offshore som borevæskespesialist for Schlumberger Norge, fram til 2016. Marianne har også vært hos Epax en kortere periode i 2012 hvor hun jobbet som FoU-laboratorieingeniør med destillasjon av marine oljer.
 
Marianne har vært ansatt i Møreforsking Ålesund siden 2016. Hun jobber innen fagområdet bioøkonomi med blant annet restråstoffutnyttelse, marine ingredienser og makroalger.