Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Jon Halfdanarson

Jon Halfdanarson har en mastergrad i industriell økologi fra NTNU, med spesialisering innen miljøanalyse og bærekraft. Hos Møreforsking jobber Jon hovedsakelig med miljøanalyseverktøyet livssyklusanalyse (LCA), både direkte i samarbeid med lokal industri, og som deltager i større forskningsprosjekter.

Jon jobbet tidligere som forsker ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, men har vært ansatt hos Møreforsking Molde, med kontorsted i Trondheim, siden juli 2018. 
Oversikt publikasjoner i CRIStin.