Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Turid Standal Fylling

Turid Standal Fylling er utdannet kjemiingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole (1977). Hun var ansatt ved Næringsmiddeltilsynet i Ålesund fra 1977-2004 der hun utført kjemiske og mikrobiologiske analyser. Fra 2004 var hun ansatt ved Norsk Matanalyse/ Eurofins i Ålesund og arbeidet med mikrobiologiske analyser og fysikalsk/ kjemiske prøver av drikkevann, samt kvalitetsarbeidet. Turid startet som avdelingsingeniør i Møreforsking Marin i juli 2012. Hun arbeider med ulike analyser tilknyttet prosjektene ved avdelingen og har et spesielt ansvar for avdelingens laboratorium på Høgskolen i Ålesund.