Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Janne Kristin Stangeland

Janne Stangeland er utdannet Sivilingeniør i bioteknologi ved Universitetet i Tromsø, med spesialisering i marin bioteknologi, der hun under diplomoppgaven undersøkte enzymatisk nedbrytning av kitin fra rekeskall til N-acetylglukosamin. Etter endt utdannelse har hun jobbet ved Universitetet i Tromsø blant annet innen forskning på bioaktive peptider fra marine og terrestriske organismer. Hun har også deltatt i forskningsprosjekter knyttet til «drug transport and delivery» ved Institutt for farmasi i Tromsø, samt undervist i fysikalsk farmasi, aseptisk produksjon og biofarmasi ved farmasiutdannelsen på samme sted. Janne begynte i bioteknologigruppa i Møreforsking i mai 2014.