Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Ingebrigt Bjørkevoll

Ingebrigt Bjørkevoll er utdanna Fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, med hovudfag innan næringsmiddelkjemi/ mikrobiologi. Han har arbeidd som forskar ved Fiskeriforskning i Tromsø fra 1999 til 2007. Frå januar 2008 har han vore tilsett som forskar ved Møreforsking Ålesund

 
Arbeidsfeltet er foredling av fisk; med fokus på heile verdikjeda frå råstoffkvalitet, foredlingsprosessar, lagringsstabilitet til marknadskunnskap. I hovudsak har han jobba med dei konvensjonelle produkta saltfisk, klippfisk og tørrfisk, i tillegg m.a. oppdretta laks og torsk. Erfaring frå Eu-prosjekt, nordiske og nasjonale prosjekter, med hovudfokus på nasjonale brukarretta industriprosjekt.