Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Kari Lisbeth Fjørtoft

Kari Lisbeth Fjørtoft er Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole i Tromsø (1993). Etter endt utdanning jobbet hun et år i Spania hos en import- og salgsbedrift av sjømat. Hun har tidligere også arbeidet på oppdrettsanlegg. Fra 1995 har hun vært ansatt i Møreforsking.
 
Sentrale arbeidsfelt er produkt- og markedsrelaterte problemstillinger. Hun jobber med markedsundersøkelse, produkttesting og merkevarebygging. Arbeid med nisjeprodukter og lite utnyttede arter/ressurser har stått sentralt, men mer kommersielle produkter er også viktige arbeidsfelt. Eksempel på tema er dyphavsarter, isgalt, restråstoff, standsnegler, kamskjell, sjøpølse, krabbe, kreps, rogn, saltfisk, klippfisk, oppdrettskveite og pelagiske arter. Hun har også jobbet med kvalitetssikring, emballasje og gjennomført ulike utredningsprosjekter.
 
Kari er leder for markedsgruppen.