Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Lovise Kvalsund Otterlei

Lovise Kvalsund Otterlei er utdanna fiskerikandidat ved Noregs Fiskerihøgskule - Universitetet i Tromsø, med spesialisering innan internasjonal fiskeriforvalting. Ho har fleire opphald i utlandet bak seg, og har god språkkompetanse.
 
Etter endt utdanning har ho jobba med marin rekruttering og kompetanseheving, fyrst gjennom eit fiskerifagleg opplæringskontor og deretter det nasjonale prosjektet Sett Sjøbein. Frå tidlegare av har ho erfaring som salsassistent i ei marin tradingbedrift og produksjonstilsett på eit lakseslakteri.
 
Lovise vart tilsett i Møreforsking AS i september 2014 og jobbar i marknadsavdelinga.