Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Espen Rød

Espen Rød har en mastergrad i logistikk (2014) fra Høgskolen i Molde med spesialisering i supply chain management. Masteroppgaven hans "Managing industrial buyer-supplier relationships" omhandler leverandørintegrasjon- og samarbeid i norsk maritim industri. I tillegg har Espen en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Espen har erfaring som prosjektplanlegger i en norsk maritim kranprodusent. Han har vært ansatt i Møreforsking Molde siden mars 2015.

Oversikt publikasjoner i CRIStin