Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Linn Kristin Akslen-Hoel

Linn Kristin Akslen-Hoel har en PhD i cellebiologi fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo (UiO). Doktorgraden omhandlet sortering og transport av proteiner i epitelceller. Etter endt utdanning arbeidet Linn som forsker ved UiO, innenfor ulike forskningsprosjekter knyttet til syntese og intracellulære transportmekanismer av glykoproteiner og proteoglykaner.
 
Linn har undervisningserfaring fra ulike bachelor- og masterkurs innenfor biokjemi og celle- og molekylærbiologi. Hun har også vært universitetslektor ved Skolelaboratoriet for biologi, UiO.
 
Linn er ansatt som EU-prosjektadministrator Horisont 2020. Stillingen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og har som mål å bidra til økt deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Linn skal betjene forskningsmiljøene, rapportere planer og resultater i Forskningsforum Møre, men er formelt ansatt i Møreforsking AS.